Onorthodoxe oplossingen voor woningnood Alphen-Stad

Gnephoek polder 4.JPG
0

Omdat Alphen-Stad voorlopig niet kan uitbreiden, is een lijst gemaakt met onorthodoxe mogelijkheden en locaties voor nieuwbouwlocaties. Naar verwachting kunnen daardoor ongeveer 900 woningen worden gebouwd, waarvan een deel tijdelijk is.

Lees verder  

Problemen op Thorbeckeplein bijna allemaal opgelost

markt Thorbeckeplein.jpg
0

De opstartproblemen op het Thorbeckeplein zijn bijna allemaal opgelost. Het gaat om klachten van bewoners en bezoekers.

Lees verder  

Kermis mag ook tijdens Koningsdag op huidige locatie

kermis Aarplein.JPG
0

Na deze week draait de Alphense kermis in ieder geval nog een keer op haar huidige locatie tijdens Koningsdag 2020. Daarna zal de kermis moeten verhuizen.

Lees verder  

Nog meer nieuwe woningen in het Alphense Stadshart Lage Zijde

kroon bemog.jpg
0

De nieuwbouw tussen de nieuwe rotonde Lijsterlaan-Thorbeckestraat en De Vest worden gebouwd door Bemog. Het gaat om een complex met veel verschillende typen woningen. De bouw begint in oktober volgend jaar.

Lees verder  

Betere controle op verhuur kamers in eengezinswoningen

kamerverhuur centrum Boskoop.JPG
0

Door een nieuw artikel in de APV van de gemeente Alphen aan den Rijn kan er een betere controle komen op misstanden bij de verhuur van kamers. Door de wijziging kan de verhuurder worden aangesproken, dat kan tot nu toe niet.

Lees verder  

Gemeente verbiedt oplaten ballonnen en gebruik lachgas

ballonnen.JPG
0

Binnenkort wordt de APV van de gemeente Alphen aan den Rijn aangepast. Belangrijke wijzigingen zijn een verbod op het oplaten van ballonnen en een verbod voor gebruik van lachgas in het openbaar.

Lees verder  

Eerste vergadering Provinciale Staten in nieuwe samenstelling

provinciale staten verkiezingsdebat in alphen.jpg
0

De Statenvergadering van woensdag 4 september is de eerste na de provinciale verkiezingen. Tijdens deze vergadering wordt het coalitieakkoord besproken en worden de gedeputeerden benoemd.

Lees verder  

Wethouder Van As wil snel gesprek met provincie over wonen

Gerard van As gemeentewapen.jpg
0

In het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland staat zowel dat de woningnood moet worden opgelost als dat het Groene Hart beschermd moet worden. Dit heeft wellicht gevolgen voor de gemeente Alphen aan den Rijn, waar te wei...

Lees verder  

Aarhof wordt opnieuw middelpunt van het Alphense Stadshart

Aarhof verkoop Gerard van As en Marcel Kokkeel.JPG
0

Winkelcentrum De Aarhof is verkocht aan Marcel Kokkeel en Heino Vink, met ondersteuning van vastgoedinvesteerder HAL. Het is de bedoeling dat  De Aarhof daarna een voorbeeld is van wat een modern winkelcentrum hoort te zijn.

Lees verder  

Bescherming Groene Hart belangrijk in coalitieakkoord provincie

veenweidegebied Boskoop oost DSC_0970.JPG
0

Het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland is dinsdag 20 augustus gepresenteerd. Het is een visie met weinig concrete plannen. Belangrijk voor de gemeente Alphen aan den Rijn is het belang dat aan bescherming van het Groene Har...

Lees verder  

Bouw wijkcentrum Kaju Putih gaat eindelijk beginnen

kaju putih.png
0

Wethouder Kees van Velzen is blij dat de bouw van Kaju Putih, het wijkcentrum in de Molukse wijk, eindelijk rond is. "De bouw start na de zomer van dit jaar en is voor de bouwvakvakantie 2020 helemaal klaar." Het gebouw wordt neergezet...

Lees verder  

Het ketelhuis op De Werf wordt horecaonderneming

Rijnhaven 428
0

Het ketelhuis op De Werf langs de Rijnhaven wordt een kleinschalige horecaonderneming. Het ketelhuis staat op de voormalige Biesterfeldlocatie. De doelgroep zijn ondernemers die op industrieterrein Rijnhaven zijn gevestigd.

Lees verder  

Bouwen niet mogelijk ten zuiden van de Oude Rijn in Alphen-Stad

Oude Rijn vanaf Maximabrug.JPG
0

Van alle potentiële woningbouwlocaties aan de grenzen van Alphen-Stad vallen er zeer waarschijnlijk drie af. Het gaat om het gebied tussen Oude Rijn en N11, Halte West en Hoorn West / Prinsenschouw. Het onderwerp wordt na de zomer...

Lees verder  

Leefbaar en bereikbaar gebied rond de rivier Gouwe

hefbrug Boskoop DSC_0820.jpg
0

De oplossing voor de verkeersproblematiek in het zuidelijk deel van de gemeente Alphen aan den Rijn bestaat niet. Wel zijn er mogelijkheden om de regio rondom de Gouwe beter bereikbaar te maken.

Lees verder  

Subsidies voor dorps- en buurthuizen worden herverdeeld

wijkcentrum kerk & zanen hoog.jpg
0

Binnenkort komt er een herverdeling van subsidies voor sociaal-maatschappelijk werk voor alle dorps- en buurthuizen in de gemeente Alphen aan den Rijn. Daarmee komt een einde aan de ongelijke behandeling.

Lees verder  

Raad ontevreden over overschrijding kosten dorpshuizen

raadzaal leeg GROOT.jpg
0

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wil niet nog een keer worden geconfronteerd met forse financiële overschrijdingen bij de bouw van nieuwe dorps- en buurthuizen. Als de bouwkosten stijgen, moet er versoberd worden.

Lees verder  

Binnenkort een ja/nee sticker in Alphense brievenbussen

brievenbus sticker.JPG
0

Een motie om een ja/ja sticker standaard in te voeren, haalde het niet. Wel zal wethouder Leo Maat een ‘eigen’ nee/ja sticker laten verspreiden in de hele gemeente Alphen aan den Rijn.

Lees verder  

Deskundigen platform EDBA doen allemaal vrijwilligerswerk

EDBA Berkhout en Braun.jpg
0

Het Economisch Development Board Alphen (EDBA) gaat adviezen op economisch terrein geven aan de gemeente Alphen aan den Rijn. Alle deskundige leden van dit platform doen dit pro deo.

Lees verder  

Dorpshuis voor Zwammerdam krijgt 1,5 miljoen euro extra

Zwammerdam MFA ludieke actie inwoners.jpeg
0

"Er is geen pot met goud, maar de realiteit is dat er 1,5 miljoen euro extra nodig is voor de multifunctionele accommodatie in Zwammerdam", vatte Mark Vermeulen (CDA) het besluit van de Alphense gemeenteraad samen.

Lees verder  

Exacte aantal sociale huurwoningen in Alphen-Stad

wolters kluwer gebouw.jpg
0

Henk Goes van de PvdA wil weten hoeveel sociale huurwoningen er precies zijn gebouwd sinds 2014. Tot en met juni 2018 blijken dat er 733 te zijn. Dat is procentueel meer dan de verplichte 25 procent voor de totale nieuwbouw.

Lees verder  

Adviesraad nieuwe stijl vervangt cliënten- en inwonersadviesraad

Han de Jager 3 111018.jpg
0

Over het Sociaal Domein laat de gemeente Alphen aan den Rijn zich adviseren door de Cliëntenraad en door de Inwoners adviesraad. Dat gaat veranderen. Vijf jaar na de invoering van het Sociaal Domein komt er één nieuw...

Lees verder  

Gemeente streeft naar behoud historische en karakteristieke bomen

bomen hartjesboom bij gemeentehuis.jpg
0

Beschermwaardige bomen zijn voor de hele gemeente geplaatst op een lijst. Deze moet door de gemeenteraad na de zomervakantie worden goedgekeurd. Daarna kunnen deze bomen niet zomaar worden gekapt.

Lees verder  

Gemeente heeft maar twee ambtenaren op economie

Gerard van As gemeentewapen.jpg
0

Het belang van Economisch Development Board Alphen (EDBA) zit onder meer in adviezen die vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn zelf niet kunnen komen. De afdeling economie bestaat namelijk slechts uit twee medewerkers.

Lees verder  

Woningmarktstrategie 2019-2022 krijgt raadsbrede steun

wonen Ridderveld Kennedylaan hoog en laagbouw DSC_0101.JPG
0

In september komt de invulling, donderdag 11 juli werd de analyse besproken door de Alphense politiek. De Woningmarktstrategie voor de jaren 2019 -2022 is goed ontvangen door de raadscommissie wonen. Wethouder Gerard van As gaat nu vaa...

Lees verder  

EDBA nieuwe stijl geeft openbare economische adviezen

EDBA bestuur en wethouder 110719.JPG
0

EDBA nieuwe stijl geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur. Deze adviezen zullen openbaar zijn. Dat betekent dat politiek, ondernemers en inwoners de adviezen onder ogen krijgen.

Lees verder  

Hoe het precies zit met het geld van EDBA

EDBA Berkhout en Braun.jpg
0

Voorzitter Erik Braun en programmadirecteur Joost Berkhout deden donderdagavond 11 juli erg hun best om de Alphense politiek mee te nemen in de financiën van de EDBA. Het meeste geld is echter niet voor EDBA zelf, maar voor subsid...

Lees verder  

Raad voert discussie over ruim 11 miljoen aan bezuinigingen

Kees van Velzen DSC_0014.JPG
0

De gemeenteraad praat binnenkort over de mogelijkheden om te bezuinigen. Wethouder financiën Kees van Velzen heeft een totaal bedrag genoemd van ruim 11 miljoen euro.

Lees verder  

Binnenkort uitslag onderzoek naar locaties woningbouw

woningbouw visie infomarkt 210617.jpg
0

Binnenkort bespreekt wethouder Gerard van As met de gemeenteraad de resultaten van een onderzoek naar nieuwe woningbouwlocaties aan de rand van Alphen-Stad. De beste papieren lijken op dit moment te gaan naar locatie Noord-Heuvelweg.

Lees verder  

Voedselbank kapt ermee als er geen nieuw onderkomen komt

voedselbank René de Jong en Dirk van Kampen 2014.JPG
0

Voorzitter Dirk van Kampen van de voedselbank in Alphen aan den Rijn meldt dat het water tot de lippen staat. Zonder eigen onderkomen en zonder nieuwe vrijwilligers is de Voedselbank ten dode opgeschreven.

Lees verder  

Wethouder op zoek naar nieuw onderkomen Voedselbank

Voedselbank Ter Aar opslagruimte.jpg
0

Wethouder Gerard van As heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn beloofd om actief te zoeken naar een nieuw onderkomen voor de Voedselbank. Nieuwbouw in Ridderveld is echter geen optie.

Lees verder