Disclaimer

Spelregels en disclaimer ten behoeve van de portal AllesInAlphen.nl

Inhoud website
De initiatiefnemers van www.allesinalphen.nl (Sera Business Design en gemeente Alphen aan den Rijn) beschouwen het portal als een interactief medium, oftewel als een medium waar informatie en nieuws wordt verstrekt ofwel lezers en deelnemers elkaar kunnen treffen. Informatie en/of artikelen op het web kunnen stof opleveren voor inhoudelijke discussies en reacties. Ook kunnen lezers relevante informatie toevoegen aan de berichtgeving.

Voor een goed verloop van de informatievoorziening en de reacties, hanteren we wel enkele spelregels. Op gebruik van de websites, welke onderdeel uitmaken van www.allesinalphen.nl, zijn daarom de volgende spelregels van toepassing.
 
Spelregels
Gebruik van de portal www.allesinalphen.nl is niet toegestaan voor de hieronder volgende zaken:

  • het verspreiden van materiaal dat – naar het oordeel van initiatiefnemers – extremistisch, discriminerend, bedreigend, beledigend, kwetsend of vulgair is;
  • het verspreiden van materiaal en/of of het publiceren van inhoud waarbij personen worden aangevallen;
  • informatie waarbij andermans privacy wordt geschonden;
  • het verspreiden van materiaal dat opzettelijk onjuiste informatie bevat;
  • het verspreiden van materiaal (zoals virussen) dat schadelijk is voor de werking van onderhavige  websites en/of schadelijk is voor de andere gebruikers van de websites;
  • het belemmeren van het functioneren van  websites welke onderdeel uitmaken van  www.allesinalphen.nl.

Al het voorgaande wordt niet toegelaten op de portal zal – zonder enige vorm van aankondiging – worden verwijderd. Gebruikers van en deelnemers aan de portal die vorenstaande (verboden) informatie publiceren, worden eveneens niet toegelaten tot de portal.
 
Bij het plaatsen van (reacties onder) artikelen behouden initiatiefnemers zich het recht voor bijdragen te weigeren. We gaan niet in discussie over verwijderde reacties. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de content en eindredactie op de eigen site(s).
 
Disclaimer
De portal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De Gemeente Alphen aan den Rijn en Sera Business Design zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte, ((im)materiële) schade die zou kunnen ontstaan of is ontstaan (door het gebruik van) de op de portal gepubliceerde informatie.