Gemeentenieuws


Heeft u al uw Duurzaamheidsheld genomineerd?

Campagne Duurzaamheidspenning
0

De gemeente is op zoek naar inwoners of organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid en zich bezighouden met duurzame initiatieven.

lees verder  

Blog Leo Maat: Inburgeren in Alphen aan den Rijn

Wethouder Leo Maat
0

Vier maanden geleden ben ik benoemd tot wethouder in Alphen aan den Rijn. De wittebroodsweken zijn ruimschoots achter de rug.

lees verder  

Proefsleuvenonderzoek naar resten Limesweg

limes
0

Op woensdag 12 september wordt de eerste proefsleuf in Alphen aan den Rijn gegraven. Dit wordt gedaan in Hazerswoude-Rijndijk tegen de grens van Zoeterwoude. Daarna volgen meerdere proefsleuven langs de Steekterweg. Aanleiding voor het...

lees verder  

Alphen aan den Rijn betaalt niet mee aan ijsbaan

schaats
0

Het college heeft besloten niet mee te betalen aan de 333-meterbaan in Leiden. Gemeente Leiden neemt de kosten van de nieuwe ijshal met een 250-meterbaan op zich en heeft de regiogemeenten en de Stichting IJshal gevraagd om de financie...

lees verder  

Enthousiaste medewerkers aan de slag

RijnVicus Mohammed aan het werk
0

Rijnvicus plaatst enthousiaste medewerkers op een passende plek bij bedrijven in de regio. Samen met Rijnvicus creëert de ondernemer passend werk voor een werkzoekende. Ook ondersteunt Rijnvicus de ondernemer bij praktische zaken ...

lees verder  

Werkzoekenden starten opleidingstraject tot verzorgende

onderwerkzoekende
0

Zorgpartners Midden-Holland is samen met Rijnvicus, de gemeenten Gouda, Reeuwijk-Bodegraven en het College Contractonderwijs van mboRijnland een traject gestart om werkzoekenden op te leiden tot verzorgende.  

lees verder  

Dijkgraaf en burgemeester bezoeken kwekerijen Boskoop

Dijkgraaf en burgemeester bezoeken kwekerijen in Boskoop.jpg
0

Een delegatie van de gemeente Alphen aan den Rijn, het hoogheemraadschap van Rijnland en de stichting Greenport Boskoop heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan een aantal kwekerijen in Boskoop, die kampen met wateroverlast door de h...

lees verder  

Wegen in Boskoop afgesloten vanwege wateroverlast

Water pompen in Boskoop
0

In Boskoop-Oost is een aantal wegen afgesloten vanwege hoog water dat weggepompt moet worden. 

lees verder  

Wateroverlast in de regio Alphen aan den Rijn

Wateroverlast
0

Onze regio heeft vandaag aanzienlijk meer regenwater te verwerken dan verwacht werd.

lees verder  

Beste burgemeester van de wereld

Burgemeester Liesbeth Spies
0

Wij wisten natuurlijk al lang dat wij de beste burgemeester van de wereld hebben, maar onze burgemeester Liesbeth Spies is nu ook genomineerd voor de titel World Mayor 2018. 

lees verder  

Gemaal Kromme Aar nu een gemeentelijk monument

Gemaal Kromme Aar
0

Wethouder Maat bevestigde op 3 september een monumentenschildje aan het gemaal Kromme Aar in Alphen aan den Rijn.

lees verder  

Eerste markt op Thorbeckeplein druk bezocht

Opening van de markt op het Thorbeckeplein
0

Sinds zaterdag 1 september is de markt terug op het vernieuwde Thorbeckeplein.

lees verder  

In de startblokken voor een regiodeal over aanpak bodemdaling

Bodemdaling
0

Gemeente Alphen aan den Rijn wil samen met Gouda en Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard een regiodeal met het Rijk af sluiten en di...

lees verder  

Nieuwe tijdelijke locatie Voedselbank

Concertweg 1 in Alphen aan den Rijn
0

De Voedselbank verhuist tijdelijk naar de Briljantstraat in Alphen aan den Rijn.

lees verder  

Herontwikkeling Alphense locatie Salvatorikerk

Herontwikkeling locatie Salvatorikerk
0

De ontwikkelaars Bogor Projectontwikkeling en GREEN Real Estate hebben overeenstemming bereikt met omwonenden en de gemeente over de herontwikkeling van de Salvatorikerk en het uitvaartcentrum gelegen aan de Ambonstraat en Willem de Zw...

lees verder  

Buitendienst werkt hard aan herstel groen

Buitendienst werkt hard aan herstel groen
0

In de afgelopen periode is het erg droog geweest. De buitendienst van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft hierdoor voornamelijk aandacht kunnen geven aan het in leven houden van de bomen en planten.

lees verder  

Woonwagenwoningen aan de Amerikalaan

Woonwagenwoningen Amerikalaan
0

Op de locatie Amerikalaan in Alphen aan den Rijn kunnen zes woonwagenwoningen (woonwagens in steen, waarbij recht wordt gedaan aan de woonwijze van woonwagenbewoners) worden gerealiseerd ter vervanging van de woonwagenlocatie aan de Ma...

lees verder  

Groene Vinger wordt bijvriendelijker

Groene Vinger in Alphen aan den Rijn
0

Maandag 20 augustus startte de aanleg van het Bijenlandschap in de Groene Vinger in Alphen aan den Rijn. Het gaat om het gebied dat ligt tussen het Kroospad en de Renaissancelaan.

lees verder  

Wees alert! Wij gaan weer naar school

Wij gaan weer naar school
0

U en andere verkeersdeelnemers zien vanaf maandag 27 augustus weer schoolgaande kinderen op de weg. Met de actie 'Wij gaan weer naar school’ wijzen wij u extra op scholieren in het verkeer.

lees verder  

Opnieuw overeenkomst getekend voor bouw appartementen Rijnhaven-Oost

Harmonie
0

Op het voormalige terrein van WoltersKluwer/Samsom op het industrieterrein Rijnhaven-Oost gaat Steevast het project De Harmonie realiseren. Dit project bestaat uit meerdere deelplannen. Het eerste deelplan, waarvoor nu een expoloitatie...

lees verder  

Wie is uw Duurzaamheidsheld?

Campagne Duurzaamheidspenning
0

In 2017 werd Arie van der Schoor de Duurzaamheidsheld van de hele gemeente Alphen aan den Rijn.

lees verder  

Werkzaamheden spoorovergangen Gemeneweg en Leidse Schouw

Spoorovergang Gemeneweg Hazerswoude-Rijndijk
0

NS laat werkzaamheden uitvoeren aan de spoorwegovergangen bij de Gemeneweg tussen Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp en bij de Alphense Leidse Schouw.

lees verder  

Bereikbaarheid en werkzaamheden Stadshart Lage Zijde

De nieuwe Aarkade in Alphen aan den Rijn
0

Het komende half jaar staat er veel te gebeuren in het projectgebied Stadshart Lage Zijde in Alphen aan den Rijn. Werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

lees verder  

Uitnodiging Plantarium by night

plantarium
0

Tijdens het Plantarium presenteren ruim 300 exposanten uit 15 verschillende landen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boomkwekerijproducten. 

lees verder  

Hoogheemraadschap repareert Dijkslootpad

Dijkslootpad in Alphen aan den Rijn
0

Het Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt voor onze droge voeten en houdt bij deze extreem lang aanhoudende droogte onze dijken goed in de gaten.

lees verder  

Die verdient een complimentje!

Handen
0

Heeft u een mantelzorger die u voor minimaal drie maanden, een dag per week ondersteunt? Dan kunt u deze bedanken door een mantelzorgcompliment aan te vragen.

lees verder  

Tropenrooster – inzameling afval start eerder; vanaf 07.00 uur

vuilnis
0

Vanwege de aanhoudende warmte, start de inzameling van het huisvuil vanaf dinsdag 24 juli eerder dan normaal.

lees verder  

Tips om koel te blijven

Parasol
0

Het is bijzonder warm en droog en het KNMI verwacht blijvende hitte. Dit kan gevaarlijk zijn, zeker voor kwetsbare groepen zoals ouderen.  Gelukkig kunt u genoeg te doen om uzelf tegen de het warme weer te beschermen:

lees verder  

Koudekerkse brug donderdagavond dicht

Koudekerkse brug
0

Door het aanhoudende warm weer zet het stalen brugdek van de Koudekerkse Brug uit. Uit voorzorg worden donderdag maatregelen genomen.

lees verder  

Maden in de GFT, zo kan je het voorkomen

GFT-bak
0

Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan ons groente, fruit- en tuinafval (gft) gaan stinken. Naast de stank, trekken volle gft-containers in de zon vliegen aan. Als deze vliegen eitjes leggen in de container, krijgt u made...

lees verder  

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.