Gemeentenieuws


Inwoners geven prioriteiten aan voor hun dorp- of wijk

Het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn
0

Inwoners hebben tijdens de 'Werken aan uw dorp of wijk' bijeenkomsten aangegeven welke punten uit de dorps- en wijkplannen 2018-2022 prioriteit hebben.

Lees verder  

20 miljoen euro tegen bodemdaling Groene Hart

Kerkvaartsweg Aarlanderveen
0

Bodemdaling in het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland.

Lees verder  

Bouw DOK2404 in Rijnhaven gestart

Bouw DOK2404 in Rijnhaven gestart in Alphen aan den Rijn.JPG
0

De sloop van het voormalige pand van Wortman en het buurpand op de hoek van de Energieweg en de Nijverheidsweg is afgerond. Nu is de volgende stap gezet: wethouder Gerard van As werkte 19 juni 2019 de “eerste paal” voor het...

Lees verder  

Zwammerdam en Hooge Burch groeien naar elkaar toe

IPSE De Bruggen Zwammerdam
0

Onlangs heeft Ipse de Bruggen gevraagd of Gemeente Alphen aan den Rijn mee wil werken aan de herontwikkeling van de Hooge Burch waaronder de Spoorlaanzone, zodat de Hooge Burch meer onderdeel wordt van het dorp Zwammerdam.

Lees verder  

Arbeidsmigranten nemen intrek op Industrie Hoorn-West

Migrantenhuisvesting Genielaan Alphen aan den Rijn.png
0

Vandaag wordt op het industrieterrein Hoorn-West Geniestraat 2 in gebruik genomen als huisvestingsplek voor 148 arbeidsmigranten. Op het voormalige kantorencomplex wordt Genielaan 4 nog verbouwd voor de huisvesting van 128 arbeidsmigra...

Lees verder  

Duurzame Groene Tuinactie gestart

Groene Tuinactie in de Alphense Hooftstraat
0

Op 16 mei is de stenen voortuin van de bewoners van Hooftstraat 154 in Alphen aan den Rijn omgevormd tot een kleurrijke groene tuin.

Lees verder  

Snoeiafval buxus veilig afvoeren

buxusmot
0

Het afgelopen jaar zijn veel buxusplanten in Nederland aangetast door de buxusmot.

Lees verder  

200 woningen en Brede School in Bentlanden II

Bentlanden in Benthuizen
0

Op de locatie Bentlanden II in Benthuizen worden circa 200 woningen gebouwd en een Brede School.

Lees verder  

Groene Duurzame Tuin: gemeente helpt een handje mee

Gemeente Alphen aan den Rijn minder tegels in tuinen.jpg
0

Inwoners kunnen hun tuin vergroenen met hulp van de gemeente.  Tegenwoordig liggen in veel (voor)tuinen stenen. Daardoor kan regenwater moeilijker via de grond worden afgevoerd.

Lees verder  

Versneld ruimte op elektriciteitsnet regio Boskoop

stockfoto windmolens.jpg
0

De gemeente verkent de mogelijkheden om een privaat netwerk voor duurzame energievoorziening te ontwikkelen rondom het ITC/PCT-terrein in Boskoop. Daarbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om tot een lokale energievoorziening te kome...

Lees verder  

Winkels en woningen op locatie V&D pand

004 V&D pand Alphen aan den Rijn.jpg
0

Op de locatie van het voormalige V&D pand in het centrum van Alphen aan den Rijn komt een combinatie van winkels in en woningen. Het huidige pand aan de Van Boetzelaerstraat wordt gesloopt en maakt plaats voor 24 woningen, circa 1....

Lees verder  

Bodemdaling in de praktijk ervaren

Groep bij een opbarsting in polder Middelburg
0

Het Groene Hart kampt met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte.

Lees verder  

Zon op Alphen feestelijk van start

Zon op Alphen Leo Maat
0

Op het dak van het Rijnvicus-gebouw aan de Distributieweg in Alphen aan den Rijn liggen sinds afgelopen week 1.844 zonnepanelen, waarmee zo’n 150 inwoners van de gemeente nu hun eigen groene stroom opwekken.

Lees verder  

Advies om uw woning duurzaam te maken

Duurzaamheid: energie wonen
0

Steeds meer inwoners, organisaties en lokale bedrijven zijn zich ervan bewust dat we hard aan de slag moeten om klimaatverandering te beperken. U kunt advies krijgen over wat u kunt doen.

Lees verder  

Gemeente vestigt voorkeursrecht op locatie Noordrand I

Alphen Noordrand
0

Op 31 januari heeft de gemeenteraad het Toekomstperspectief voor Landschap en Stad vastgesteld.

Lees verder  

Financiële hulp voor duurzame maatregelen

icoon Duurzaamheid Duurzaam wonen
0

Steeds meer inwoners, organisaties en lokale bedrijven zijn zich ervan bewust dat we hard aan de slag moeten om klimaatverandering te beperken. 

Lees verder  

Veelbelovende start Schooldakrevolutie

Gemeente Alphen aan den Rijn Start Schooldakrevolutie HR.jpg
0

Op woensdag is de Schooldakrevolutie Holland Rijnland van start gegaan. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met andere gemeenten in de regio Holland Rijnland, schoolbesturen van zo’n 130 locaties in de regio, Omgevingsdienst...

Lees verder  

Verduurzamen bedrijventerrein Rijnhaven

alternative-energy-blur-business-1076807.jpg
0

De Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft bij 12 ondernemingen op bedrijventerrein Rijnhaven een energiescan gemaakt. Daarmee is een eerste beeld verkregen van het duurzaamheidsprofiel van de Rijnhaven.

Lees verder  

Gemeente en VORM melden zich aan voor NEPROM-prijs

Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn
0

Gemeente Alphen aan den Rijn en ontwikkelaar VORM hebben het project Thorbeckeplein en omgeving in Stadshart Lage Zijde aangemeld voor de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling.

Lees verder  

Samen goed op weg naar duurzaam Alphen aan den Rijn: vijf successen uit 2018

Voortgangsrapportage Duurzaamheid Alphen aan den Rijn.PNG
0

Onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, blijft onverminderd van kracht. We hebben mooie resultaten geboekt in 2018, maar we zijn er nog lang niet.

Lees verder  

Gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel in postcoderoosproject Zon op Alphen

Zonnepanelen Alphen aan den Rijn Postcoderoosproject.jpg
0

In navolging van 140 inwoners, neemt ook Gemeente Alphen aan den Rijn certificaten af van Zon op Alphen.

Lees verder  

Bunnik Groep verhuist naar Alphen aan den Rijn

Bunnik Alphen_close1.png
0

Bunnik Groep heeft de volledige hoofdvestiging verplaatst van Nieuwerbrug naar Alphen aan den Rijn. De verhuizing is in nauw overleg met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn tot stand gekomen en is begin januari afge...

Lees verder  

Zon op Alphen: u kunt nog meedoen!

logo Zon op Alphen uitsnede
0

U kunt nog meedoen met Zon op Alphen. Daarmee kunt u duurzame elektriciteit opwekken door certificaten te kopen van zonneparken.

Lees verder  

Doekle Terpstra bezoekt SBR Elektromontage BV

Doekle en SBR het verzelfstandige elektra-afdeling van Rijnvicus.jpg
0

Op 17 januari bracht Doekle Terpstra, voorzitter van ondernemersorganisatie Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI), een bezoek aan SBR Elektromontage BV. Dit is een zelfstandig bedrijf, dat ontstaan is uit het leerwerkbedrijf Rijnvicus.

Lees verder  

Subsidie voor energiebesparende maatregelen bij bestaande woningen

Luchtfoto Gemeente Alphen aan den Rijn 2018
0

Het college stelt de raad voor dat inwoners straks bij Gemeente Alphen aan den Rijn subsidie kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen in hun bestaande woning.

Lees verder  

Nieuw Rein een stapje dichterbij

Nieuw Rein
0

Op woensdag 19 december 2018 ondertekenden wethouder Gerard van As, directeur Ronald Tol (Wilma Wonen) en commercieel directeur Guido Voermans (Heembouw) een exploitatie-overeenkomst voor de ontwikkellocatie van het voormalige fabrieks...

Lees verder  

Prestatieafspraken over huisvesting

Prestatieafspraken volkshuisvesting 2019
0

Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko Wonen, Woonforte en Woonpartners Midden-Holland en hun huurdersorganisaties hebben de prestatieafspraken voor 2019 ondertekend.

Lees verder  

Informatieavonden Zon op Alphen

Zon op Alphen
0

Coöperatie Zon op Alphen houdt ook rond de feestdagen nog drie informatieavonden over de zonneparken Golfclub Zeegersloot en Rijnvicus in Alphen aan den Rijn.

Lees verder  

Afvalinzameling tijdens de feestdagen

Leging van een ondergrondse restafvalcontainer
0

Door de feestdagen wijzigen de dagen voor het inzamelen van afval.

Lees verder  

Aanplant bomen Thorbeckeplein en omgeving

Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn
0

Op woensdag 12 december wordt gestart met het planten van 16 bomen in de boomvakken bij het Thorbeckeplein, aan het Vestplein en in de W.M.C. Regtstraat.

Lees verder