Verkeersbord wegwerk

Achttienkavels krijgt een rotonde


Op de kruising met de Achttienkavels wordt een rotonde aangelegd. De rotonde is een verbetering van de verkeersveiligheid op de N231 (tussen Aarlanderveen en Nieuwkoop).

In de huidige situatie is het voor met name fietsverkeer lastig om over te steken. Afgelopen zomer is al een aantal voorbereidingen gedaan, er is een duiker geplaatst en er zijn bomen gekapt. Waarom is de rotonde van de zomer niet direct aangelegd? De aannemer moet de grond eerst voorbelasten, zodat de rotonde zo min mogelijk verzakt. Ook moeten de nutsbedrijven eerst nog aan de slag met het verleggen van kabels en leidingen op deze plek. Daarna kan de rotonde aangelegd worden. Wij verwachten dat dit na de zomer van 2020 wordt uitgevoerd.

Aanpassingen op Achttienkavels

Met de aanleg van de rotonde wordt een belangrijk knelpunt in het wegennet aangepakt en ontstaat er een verkeersveilige oversteek over de provinciale weg. Wij verwachten wel dat het door de rotonde drukker wordt op Achttienkavels (tussen N231 en de Ziende). Gemeente Nieuwkoop zal een aantal verkeersmaatregelen nemen op de Achttienkavels en de Aarlanderveenseweg.

Afgelopen zomer heeft KWS Infra in opdracht van Provincie Zuid-Holland groot onderhoud uitgevoerd aan de N231 (de provinciale weg bij Nieuwkoop en Aarlanderveen). Tijdens de werkzaamheden werd een enorme klus geklaard door in korte tijd bestaande bruggen en duikers te vervangen of aan te passen.
Reacties


Ook interessant