Alphens.nl

Alphen is flink gegroeid


Alphen heeft de laatste jaren fors meer inwoners gekregen. In de afgelopen tien jaar kreeg de gemeente er bijna 40.000 inwoners bij.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van 2018 is het bevolkingsaantal met meer dan 1.000 inwoners gestegen. Kijkend naar de cijfers van 10 jaar geleden is er een groter verschil zichtbaar. Waar Alphen in 2009 nog 72.178 inwoners telde, kwam het aantal inwoners in juni 2019 uit op maar liefst 111.356.

Redenen bevolkingsgroei
Er zijn verschillende verklaringen voor de bevolkingsgroei. Ten eerste worden er meer kinderen geboren dan dat er mensen overlijden. Het overgrote deel van de toename aan inwoners komt doordat er zich meer mensen in Alphen vestigen dan dat er mensen emigreren. Het overgrote deel hiervan verhuist vanuit een andere gemeente naar Alphen, een klein deel komt door een toename van het aantal immigranten. Het CBS meldt dat dit een landelijke ontwikkeling is. De forse groei in de gemeente Alphen is ook te danken aan de fusie van Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Boskoop in januari 2014. De prognose is dat het aantal inwoners de komende jaren in heel Nederland blijft stijgen.
Reacties


Ook interessant