Migrantenhuisvesting Genielaan Alphen aan den Rijn.png

Arbeidsmigranten nemen intrek op Industrie Hoorn-West


Vandaag wordt op het industrieterrein Hoorn-West Geniestraat 2 in gebruik genomen als huisvestingsplek voor 148 arbeidsmigranten. Op het voormalige kantorencomplex wordt Genielaan 4 nog verbouwd voor de huisvesting van 128 arbeidsmigranten. Die is na verwachting dit najaar gereed. In totaal biedt het complex straks onderdak aan 276 arbeidsmigranten in de vorm van 138 tweepersoons woonunits.  

Op 21 juni 2018 is vergunning verleend aan bouwbedrijf Nobel voor de herontwikkeling van de twee kantoorpanden op het complex. De locatie voldoet aan het SNF-keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) met eisen omtrent privacy, sanitair, veiligheid, hygiëne en dergelijke. Ook is het complex voorzien van een groot parkeerterrein voor de bewoners.

Beheer

Onderdeel van de vergunningverlening door de gemeente was een door de exploitant op te stellen en na te leven beheerplan. In dit plan zijn zaken opgenomen als 24/7 aanwezigheid van een beheerder en een (nacht)register. Ook worden de arbeidsmigranten uitgebreid geïnformeerd over de regels in het gebouw en in de gemeente. Genielaan 2-4 ligt te midden van kantoorpanden en productiebedrijven. De arbeidsmigranten zijn grotendeels hier of in de nabije omgeving werkzaam.

Arbeidsmigranten

Een groeiend deel van de arbeid in de regionale economie wordt geleverd door arbeidsmigranten. De Taskforce huisvesting arbeidsmigranten heeft becijferd dat de toegevoegde waarde van arbeidsmigranten voor de regionale economie 500 miljoen euro op jaarbasis is. De Taskforce is een samenwerkingsverband van uitzendbureaus en professionele huisvestingsbureaus in de regio Holland-Rijnland. De meeste arbeidsmigranten zijn afkomstig uit Polen. Zij verrichten met name seizoensarbeid in de land- en tuinbouw. Het merendeel is tussen de twintig en dertig jaar en twee derde van de arbeidsmigranten is man.

Ontwerp Genielaan
Reacties


Ook interessant