Erfgoedcommissie

Benoeming Erfgoedcommissie


De voorzitter en de leden van de Erfgoedcommissie zijn door het college herbenoemd voor de raadsperiode 2018-2022.

Vanwege uitbreiding van het takenpakket, is de commissie aangevuld met twee nieuwe leden. Zij hebben in het bijzonder deskundigheid op de gebieden immaterieel erfgoed en erfgoededucatie, -beleving en –toerisme.

Belang van erfgoed

De Erfgoedcommissie is in mei 2017 ingesteld, om zorg te dragen voor het behoud van erfgoed in onze gemeente. Zowel vanuit esthetisch oogpunt, als vanwege de bijdrage die het levert aan het gevoel van identiteit en verbinding, speelt erfgoed een fundamentele rol in onze leefomgeving. Bovendien heeft het een toeristische aantrekkingskracht en economische waarde. De Erfgoedcommissie geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over erfgoed in onze gemeente. Omdat de zittingsduur van de voorzitter en de leden aan een collegeperiode is gebonden, was een nieuwe benoeming nodig.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.