Alphen Provinciepassage

Beperkte stijging woonlasten in 2019


De gemeentelijke woonlasten stijgen in 2019 licht ten opzichte van 2018. Het totaal van de woonlasten bestaat uit de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

  • Het percentage voor de OZB wordt gecorrigeerd voor de inflatie. In totaal daalt het OZB-tarief voor woningen. Door de waardestijging van de huizen betalen de meeste huizenbezitters in 2019 ongeveer evenveel OZB als voorgaande jaren.
  • De rioolrechten blijven gelijk aan 2018.
  • De lichte stijging in de woonlasten komt door een stijging van de afvalstoffenheffing met ruim 5%.  Reden voor deze stijging is de verhoging van kosten van de verwerking van restafval. Dit als gevolg van de verhoging van de  verbrandingsbelasting met ingang van 1 januari door de rijksoverheid. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de afvalstoffenheffing kostendekkend is.

Inwoners ontvangen eind februari 2019 de aanslag voor de gemeentelijke heffingen thuis.
Reacties


Ook interessant