castellum

Castellum meer dan een theater alleen


Begin 2018 heeft de gemeenteraad besloten om Castellum te transformeren naar een multifunctioneel gebouw waarin naast het theater en de bioscoop ook culturele, maatschappelijke en economische activiteiten plaatsvinden. In de afgelopen maanden zijn Castellum B.V., architecten, potentiële partners en de gemeente druk bezig geweest om die toekomstvisie uit te werken. Dit heeft in de afgelopen maanden een hoop informatie opgeleverd. Onder andere op het gebied van de mogelijke horeca-exploitatie, levensvatbaarheid van de bioscoop en wensen van potentiële partners zijn veel zaken duidelijk geworden. Ook is er een conceptontwerp voor de verbouwing opgesteld. Gebleken is dat er aanvullende keuzes nodig zijn om te kunnen komen tot een definitief ontwerp. Een andere belangrijke ontwikkeling, die niet was voorzien, is dat het nieuwe College heeft bepaald dat er een Cultuurvisie wordt ontwikkeld.  

Deze visie gaat in de komende maanden richting geven aan een culturele agenda en zal onder andere leiden tot herijkte inzichten en uitspraken over Cultuur in Alphen aan den Rijn en de wijze waarop het gemeentelijk vastgoed dit kan ondersteunen.

Fasering

Het college stelt voor om het onderhoud en de verbouwing van Castellum te faseren. Dit betekent dat het onderhoud dat noodzakelijk is voor de veiligheid van de bezoekers en de bedrijfsvoering van Castellum B.V. in 2019 wordt uitgevoerd. De verbouwing volgt een jaar later. Deze fasering maakt het mogelijk om de inzichten uit de binnenkort op te stellen cultuurvisie en de economische uitgangspunten mee te kunnen nemen, zodat er een optimale invulling van Castellum komt.

Kosten

De noodzakelijke onderhoudskosten bedragen tot en met 2020 circa 3 miljoen euro. Er is dekking voor 2 miljoen euro binnen de huidige onderhoudskredieten. Er wordt een eenmalig krediet van 1 miljoen euro aan de raad gevraagd om het noodzakelijke onderhoud volledig te kunnen uitvoeren. Wat de meerkosten voor de eventuele verbouwing worden, is nog niet bekend. In ieder geval moet rekening worden gehouden met onder andere een (landelijke) stijging van de bouwkosten van 7,5 tot 8,5% op jaarbasis en doorlopende projectkosten.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.