logo EDBA

Doorontwikkeling EDBA


Het startschot voor de doorontwikkeling van de EDBA is een feit!

Het College heeft positief besloten op het voorstel voor de doorontwikkeling van de EDBA dat in intensieve afstemming tussen EDBA en gemeente tot stand is gekomen. Het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente slaan daarmee de handen ineen om meer op strategisch niveau met elkaar de samenwerking aan te gaan.

Onafhankelijk adviesorgaan

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is in 2015 ontstaan als onderdeel van  het Economisch Actieprogramma voor Alphen aan den Rijn, waarbij bedrijfsleven, onderwijs en de gemeente besloten intensiever samen te werken om de economische ontwikkeling van de stad te stimuleren. De samenwerking binnen de board is de afgelopen jaren organisch gegroeid. Partijen binnen de EDBA waren het erover eens dat het tijd werd voor een professionaliseringsslag, zowel in werkwijze als organisatorisch. Zo is eind 2018 een onafhankelijk voorzitter aangesteld maar was er ten behoeve van het behalen van de diverse ambities een duidelijke, haalbare en gedragen visie wenselijk op de rol van de EDBA op gebied van economie, citymarketing en evenementensubsidies en de opzet van de organisatie. Eind 2018 is daarom een onderzoek gestart naar de verdere doorontwikkeling van de EDBA. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is door het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente nu gekozen voor een EDBA als een onafhankelijk adviesorgaan op strategisch niveau, met slagkracht om kennis te ontwikkelen, te agenderen en partijen te verbinden, waarbij agenda’s onafhankelijk worden afgewogen. De nieuwe koers zet dus nadrukkelijk in op een strategische rol in plaats van een uitvoerende rol, waarbij de gemeente, bedrijfsleven en onderwijs intensiever gaan samenwerken op strategisch niveau. Ten behoeve van de economische ontwikkeling van stad en regio is het nu meer dan ooit van belang om een duidelijke visie te hebben en een strategische agenda.

Geen uitvoerende rol meer

De EDBA in zijn nieuwe vorm krijgt een onafhankelijk bestuur met daarnaast een platform van partijen met een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners waar het bestuur haar input ophaalt. De EDBA heeft vanaf 2020 geen uitvoerende rol meer ten aanzien van de LEF-regeling of andere subsidieregelingen, maar denkt en adviseert wel mee op strategisch niveau over de inzet van middelen om doelstellingen te realiseren. Ook wordt vanaf 2020 citymarketing losgekoppeld van de EDBA en ondergebracht in een nieuw op te richten stichting, zoals gebruikelijk in veel gemeenten in Nederland.
Reacties


Ook interessant