Ondertekening strategische samenwerkingsagenda

Droge voeten, schoon water en een prettige en veilige leefomgeving


Klimaatverandering, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, de woningbouwopgave in de Randstad. Allemaal geen eenvoudige opgaven.

Om alles in goede banen te leiden, stellen overheden strategische samenwerkingsagenda’s op. Sjaak Langeslag  van Hoogheemraad van Rijnland en wethouder Leo Maat van Alphen aan den Rijn ondertekenden op 23 januari zo’n strategische samenwerkingsagenda.

Aandacht voor waterstaatkundig erfgoed

Binnen de gemeentegrenzen is veel waterstaatkundig erfgoed aanwezig. Dit zijn bijvoorbeeld windmolens voor bemaling en oude poldergemalen. Het hoogheemraadschap en de gemeente gaan de samenwerking aan om erfgoed met belangrijke historische waarde te behouden.

Maatregelen wateroverlast

Daarnaast zetten het hoogheemraadschap en de gemeente zich samen in om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan, en het landschap hierop aan te passen. Extreme droge zomers en intense regens gaan vaker voorkomen. Om de regio leefbaar en veilig te houden, strekt de samenwerking zich uit van het verkennen van mogelijkheden tot het daadwerkelijk gezamenlijk uitvoeren en financieren van maatregelen ter verbetering van het watersysteem. Een goed voorbeeld van een project waarbij de samenwerking tussen Rijnland en de gemeente vorm krijgt is de ontwikkeling van een dataportaal. Dit portaal gaat er voor gaat zorgen dat de data van de gemeente snel bij Rijnland komt en visa versa.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag is blij met de ondertekening. “Doordat wij beter samenwerken kunnen wij meer doen’’. Ook wethouder Leo Maat is tevreden: “Gemeente Alphen aan den Rijn en het hoogheemraadschap vinden elkaar in het werken aan een duurzame en groenblauwe leefomgeving, daar ben ik heel blij mee!”.
Reacties


Ook interessant