Erik Braun

EDBA board benoemt onafhankelijk voorzitter


Met ingang van 8 november 2018 volgt Erik Braun wethouder Gerard van As op als voorzitter van het platform van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA).

Dit is een volgende stap in de doorontwikkeling en professionalisering van de EDBA, zodat de board haar adviserende en stimulerende rol richting het college van burgemeester en wethouders optimaal kan vervullen. Wethouder van As blijft als boardlid van het platform verbonden aan de EDBA.

Dr. Erik Braun (1970) is als senior researcher en lecturer verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn onderzoek heeft betrekking op citymarketing, toerisme, stedelijke economie, retail en vastgoedeconomie. Hij is gepromoveerd op citymarketing en wordt internationaal gezien als een expert op dit gebied. Dr. Erik Braun adviseerde eerder gemeente Alphen aan den Rijn bij het imago-onderzoek en het plan van Aanpak Citymarketing.  Hij ziet het als een uitdaging als voorzitter van het platform EDBA mee te bouwen aan de versterking van de economie en citymarketing.

Wethouder Gerard van As en directeur EDBA Joost Berkhout spreken over een verrijking van de board. “Met zijn kennis en kunde maken we een stap voorwaarts in de economische ontwikkelingen van onze stad en de mogelijkheden die de Economic Development Board Alphen (EDBA) biedt”.

De Economic Development Board Alphen aan den Rijn is gestart in april 2016 en is voortgekomen uit het Economisch Actieprogramma, dat eind 2015 succesvol werd afgerond. Voor het uitvoeren van de actiepunten van het nieuwe actieprogramma sloegen de gemeente Alphen aan den Rijn en de Vereniging van Ondernemingen in Alphen aan den Rijn e.o. (VOA) de handen ineen met het oprichten van de EDBA, waarbij men een stap verder ging door ook andere partijen, waaronder Greenport Boskoop en Platform Recreatie en Toerisme (PReT), te betrekken. De EDBA heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het gemeentelijk Economisch Actieprogramma waaronder de verstrekking van de Cofinancieringsregeling LEF, een stimuleringsregeling voor innovatieve, verduurzamings- en vergroeningstrajecten in de Gemeente Alphen aan den Rijn. Daarnaast is de EDBA de uitvoerende instantie van het citymarketingprogramma #Alphenlinkt.
Reacties


Ook interessant