Gemeente Alphen aan den Rijn, Alphense scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het werkgeversservicepunt, de ondernemersvereniging VOA, De Economic Development Board (EDBA) en diverse branche organisaties zoals Transport en Logistiek Nederland en

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt


Op woensdag 23 januari gaf wethouder Han de Jager de aftrap voor een platform waarin ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar gaan samenwerken voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

In Alphen aan de Rijn is het werkloosheidspercentage laag, namelijk 2.6 procent. Toch is het zo dat het een aantal mensen niet lukt om aan het werk te komen. Daarnaast zijn er tekorten in diverse sectoren zoals de bouw, zorg, ict, transport en logistiek en Greenport. En jongeren kiezen te weinig voor techniek terwijl dit steeds belangrijker wordt op de huidige arbeidsmarkt.

Gemeente Alphen aan den Rijn, Alphense scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, het werkgeversservicepunt, de ondernemersvereniging VOA, De Economic Development Board (EDBA) en diverse branche organisaties zoals Transport en Logistiek Nederland en Distripool nemen deel aan dit platform. Het platform pakt concrete acties, projecten en praktische oplossingen op die gaan zorgen voor het invullen van vacatures in de tekortsectoren. Ook worden jongeren gestimuleerd om voor techniek te kiezen. Vanuit het platform wordt ook ingezet op voorlichting en facilitering van bedrijven zodat bedrijven inzetten op het opleiden van hun eigen mensen en meer stage en leerwerkplekken creëren.

Enkele voorbeelden van acties zijn; twee scholen en Greenport zijn bezig binnen ‘groene’ opleidingen van Wellant en binnen opleidingen van mboRijnland een leerwerkproject te creëren waarbij studenten en werknemers van Greenport samenwerken . Zij leren nieuwe technologieën die ingezet kunnen worden om Greenport Boskoop en de bedrijven nog meer te laten floreren.
Het onderwijs gaat steeds meer óp de werkvloer lesgeven of betrekt bedrijven in de school. Een voorbeeld is het project Centrum voor Innovatie (CIV) Zorg en Welzijn dat binnenkort van start gaat waar Mbo en bedrijfsleven samenwerken. De ICT challenge wordt verbreed naar bijvoorbeeld elektrotechniek en megatronica. Dit alles om te zorgen dat er werk is en blijft én dat er relevant geschoolde mensen zijn, nu en in de nabije toekomst.
Reacties


Ook interessant