Een voorbeeld van een Tiny Forest in ontwikkeling

Eerste Tiny Forest in Groene Vinger


Misschien heeft u in de media gelezen dat onze gemeente geselecteerd is als één van de twaalf Tiny Forest partnergemeenten in Nederland. Het eerste Tiny Forest dat in Alphen aan den Rijn wordt aangelegd, komt in de Groene Vinger.

Dat is een gebied in de kern Alphen aan den Rijn, evenwijdig aan de Afrikaan in de wijk Kerk en Zanen. Het minibos wordt dit najaar aangeplant. De aanleg gebeurt in samenwerking met IVN Natuureducatie, scholen en buurtbewoners. Het uitgangspunt is om de komende jaren minimaal vijf Tiny Forests aan te planten, verdeelt over de verschillende kernen in onze gemeente. De gemeente is van plan om tijdens de boomfeestdag 2019 een tweede Tiny Forest aan te planten.

Tiny Forest

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Zo’n minibos in de buurt zorgt voor een gezondere leefomgeving, heeft een educatieve functie en brengt buurtbewoners dichter bij elkaar.  Het is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Door deze minibossen aan te leggen, komt de natuur in steden steeds dichterbij. Het bos moet minimaal tien jaar blijven staan en moet op loopafstand van een basisschool liggen. Het doel van het project is om op kleine schaal oplossingen te bieden op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid, leefbaarheid, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2-opslag.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.