beschermbomen-254 kopiëren.jpg

Enquête 1400 keer ingevuld. Vul het uiterlijk zondag in en maak kans op een prijs


Samen met u willen we keuzes én heldere afspraken maken over de omgang met beschermwaardige bomen tot 2030. In de bijna vier weken dat de enquête online staat, hebben al 1400 mensen meegedaan. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten en kan uiterlijk tot en met zondag. Bovendien maakt u dan kans op een van de 25 waardebonnen van €20,- van Tuincentrum de Bosrand, waarmee u uw tuin kunt vergroenen. 

Geef uw mening en vul de enquête in via www.alphenaandenrijn.nl/bomenbeleid.

Bomen zijn waardevol 

Bomen zijn waardevol voor de mens en natuur en vervullen een belangrijke rol in de openbare ruimte en onze groenbeleving. Om de kwaliteit, hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen in de toekomst te garanderen of te verhogen, zijn in 2018 afspraken vastgelegd in het bomenbeleid. Het bomenbeleid is opgesteld met inwoners en in januari 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. Nu willen we weten hoe u denkt over beschermwaardige bomen.  

Groene stad met lef! 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om een ‘groene stad met lef’ te zijn.  Wij willen daarom heel graag weten wat u belangrijk vindt en nodigen u uit om hierover mee te denken. Dat doen we in de enquête aan de hand van enkele hoofdthema’s: 
- Welke bomen zijn het waard om extra beschermd en beheerd te worden? 
- Wat houdt die bescherming precies in en hoe ver mag de gemeente hierin gaan? 
- Welke rechten en plichten gelden voor de gemeente en voor particulieren met beschermwaardige bomen op hun terrein?  

Wat gebeurt er met de resultaten? 

Het resultaat van de enquêtes wordt gebruikt om het nieuwe beschermwaardige bomenbeleid op te stellen. In 2019 wordt ook nog een interactieve avond over dit onderwerp gehouden. Daarover informeren wij u later, via onder andere deze Week in Beeld, allesinalphen.nl, facebook en twitter. Uiteindelijk wordt halverwege 2019 het opgestelde bomenbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Reacties


Ook interessant