Gebiedsvisies 7 dorpen

Gebiedsvisies 7 dorpen vastgesteld


In overleg met betrokkenen heeft de gemeente voor elk van de dorpen binnen de gemeente een visie opgesteld voor de komende 10 jaar.

Voor Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk/Groenendijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam is een beschrijving gemaakt van de huidige stand van zaken op sociaal en fysiek gebied en hoe de gemeente denkt dat het dorp er over 10 jaar uitziet. De gebiedsvisies zijn donderdag 28 maart door de gemeenteraad vastgesteld en worden gebruikt om een nieuw ruimtelijk kader voor de dorpen op te stellen. Daarnaast worden ze gebruikt als onderdeel voor de nog op te stellen omgevingsvisie en is concrete informatie hiervan opgenomen in de wijkplannen voor de dorpen.

Gebiedsvisies (PDFs)

Gebiedsvisie Aarlanderveen
Gebiedsvisie Benthuizen
Gebiedsvisie Boskoop
Gebiedsvisie Hazerswoude-Dorp
Gebiedsvisie Hazerswoude-Rijndijk/Groenendijk
Gebiedsvisie Koudekerk aan den Rijn
Gebiedsvisie Zwammerdam
Reacties


Ook interessant