Toekomstperspectief Stad en Land

Gemeente Alphen aan den Rijn ontwikkelt met Groene Hart kwaliteit


Gemeente Alphen aan den Rijn onderzoekt de mogelijkheden voor het combineren van de Groene Hart-kwaliteiten van water en groen met maatschappelijke opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen aan de randen van de kern Alphen aan den Rijn. Er is een tekort aan goede huisvesting in Alphen aan den Rijn en de mogelijkheid voor woningbouw binnen de stadskern heeft binnenkort zijn maximum bereikt.

Daarom heeft de gemeenteraad in 2017 opdracht gegeven om nieuwe locaties aan de rand van Alphen aan den Rijn te verkennen als potentiële woongebieden. Dit onderzoek is nu verder vormgegeven in een ontwikkelperspectief. Daarbij proberen we opgaven slim met elkaar te combineren en tegelijkertijd het groene en waterrijke karakter van Alphen aan den Rijn te behouden. Daarom is voor elke locatie een groen-blauw  kader ontwikkeld waar de opgaven een plek in kunnen krijgen. Ook vraagstukken zoals digitalisering, circulaire economie, duurzame werklocaties en nieuwe vormen van mobiliteit zijn van invloed op het ontwikkelperspectief.

Op basis van een eerdere verkenning in 2018 onderzoeken we vier locaties waarbij we kunnen ontwikkelen met Groene Hart-kwaliteit: Noordrand I en Gnephoek (Alphen aan den Rijn), Oog van Koudekerk (Koudekerk aan den Rijn) en Oostvaartpark (Hazerswoude-Rijndijk).

De komende periode wordt het ontwikkelperspectief aan de gemeenteraad voorgelegd en besluit deze of het perspectief voor de locaties verder mogen worden uitgewerkt.  Als de raad instemt met verdere uitwerking, start de gemeente een participatietraject waaraan belangstellenden en belanghebbenden kunnen deelnemen. De gemeente Alphen aan den Rijn stelt belangstellenden en belanghebbenden op tijd op de hoogte van de mogelijkheid om mee te denken. Ook ontvangen verschillende omwonenden, grondeigenaren en bedrijven een brief met informatie van de gemeente.

Het proces en de besluitvorming zijn te volgen op de gemeentelijke website. Meer informatie over de ontwikkeling kunnen belangstellenden en belanghebbenden ook lezen op de website www.landschap-stad.nl.
Reacties


Ook interessant