Gemeente Alphen zoekt woonruimte voor asielzoekers

Gemeente Alphen zoekt woonruimte voor asielzoekers


Alphen aan den Rijn moet dit ongeveer 200 asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen gaan huisvesten. Volgend jaar zullen dit er ongeveer 300 zijn.

Alphen moet voldoende plek gaan creëren om het stijgende aantal asielzoekers op te kunnen vangen. De gemeente neemt hier de leiding in. Volgens burgemeester Spies wordt er nu een beroep op de creativiteit gedaan. De wethouders Gerard van As en Tseard Hoekstra zullen de regie in het project hebben en gaan in gesprek met het bedrijfsleven om op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.

Het ombouwen van lege kantoren of het neerzetten van containerwoningen kan uit komst bieden. Het kabinet heeft aangekondigd dat asielzoekers geen voorrang meer krijgen bij de huurwoningen.

WonenCentraal vindt het gevaarlijk om zo snel zulke grote groepen mensen vanuit de opvangcentra aan een huis te helpen. Ze vinden het terecht dat ze daar weg moeten, maar er moet ook rekening gehouden worden met de mensen die al op de wachtlijsten staan voor woningen. WonenCentraal gaat binnenkort in gesprek met de gemeente.

Volgens WonenCentraal is de stagnatie op de woningmarkt niet de schuld van de vluchtelingen die huizen komen 'inpikken'. Het heeft volgens hen meer te maken met de verhuurdersheffing, waardoor de corporaties veel minder kunnen bouwen. Ook gaan steeds meer ouderen vanuit instellingen naar een huurhuis.
Reacties

Locatie


Ook interessant