Sleutelbos

Gemeente en Woonforte pakken adresfraude aan


Gemeente Alphen aan den Rijn en Woonforte hebben eind januari een overeenkomst getekend voor de uitwisseling van gegevens om adresfraude tegen te gaan en om de samenwerking te verstevigen.

Adresfraude kan leiden tot een oneerlijke verdeling van voorzieningen en sociale huurwoningen. Ook kan het de veiligheid en leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. Alle inwoners moeten in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven op het adres waar ze feitelijk wonen. Een onjuiste inschrijving kan leiden tot het onterecht ontvangen van toeslagen en sociale voorzieningen. Door signalen te delen kan in een vroeg stadium onterechte inschrijving worden verhinderd en kunnen inwoners die daarvoor in aanmerking komen worden begeleid naar het sociale vangnet van de gemeente.

Leefbaarheid

Andere vormen van adresfraude zijn: onrechtmatige bewoning zoals het illegaal onderverhuren of huisvesten van migranten, woningen beschikbaar stellen voor prostitutie, drugsverkoop of een hennepkwekerij. Illegale onderverhuur of gebruik van panden, (administratieve) leegstand en overbewoning hebben een negatieve invloed op de leefbaarheid van een wijk. Daarnaast kan woonfraude overlast en (brand) onveilige situaties veroorzaken.

De volledige tekst van de overeenkomst ligt tot 1 april 2018 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.