Gemeente positief over Alphense verkeersveiligheid

Gemeente positief over Alphense verkeersveiligheid


Uit analyses van de periode 2010 – 2013 blijkt dat er een verbetering te zien is op het gebied van verkeersveiligheid binnen Alphen aan den Rijn. De zogenoemde ‘blackspots’, locaties met een hoog aantal ongevallen, zijn verdwenen. Er zijn nog wel een aantal aandachtslocaties die de gemeente in de komende tijd aan wil pakken.

Aandachtslocaties
Binnen Alphen aan den Rijn zijn 5 aandachtslocaties aangewezen, het gaat hier om de Prinses Beatrixlaan, de Eikenlaan, de rotonde Den Uijlsingel, de Gnephoek, de Noorderkeerkring, de Atlas en de N231. Bij het aanwijzen van deze locaties is gekeken naar ongevalcijfers van voorgaande jaren. Er moet gekeken worden wat de kosten zijn voor het veiliger maken van deze locaties en of de kosten tegen de verbeteringen opwegen.

Ambities
De gemeente Alphen heeft zeven verschillende ambities vastgesteld voor de komende 3 jaar om zo de verkeersveiligheid in de gemeente te behouden en verder te verbeteren.

Aanpak van bestaande knelpunten
De nog bestaande aandachtslocaties veiliger proberen te maken. Er wordt wel gelet op de balans tussen kosten en resultaat.

Fietsplan
Het verbeteren en uitbreiden van het fietsnetwerk binnen de gemeente, het fietsparkeren en de combinatie van fiets en ruimtelijke ordening, woon-werk verkeer op de fiets en fietsen voor recreatie en sport.

Educatieplan
In de komende drie jaar wordt er een educatieplan opgesteld. De huidige projecten moeten behouden blijven en nieuwe initiatieven moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Schoolzones
De beleidsnotitie moet worden aangepast om zo de scholen uit de kernen ook in de schoolzones op te nemen. Alle gewenste nieuwe schoolzones moeten in kaart worden gebracht.

Schoolomgeving
De verkeerssituaties rondom scholen moet in kaart gebracht worden vanuit het oogpunt verkeersveiligheid. Mogelijke verbeterpunten moeten inzichtelijk gemaakt worden voor de scholen.

30 km/h zones
Het zichtbaarder maken van de verschillende 30 km/h zones. Op veel plekken is het niet duidelijk genoeg te zien dat het om een 30 km/h zone gaat.

Contact en samenwerking
De sleutel tot het creëren van verkeersveiligheid is samenwerking. Buurten waar actief wordt samengewerkt aan verkeersveiligheid, kunnen in aanmerking komen voor het Buurtlabel Veilig verkeer. Met dit label laten bewoners zien dat ze bewust bezig zijn met de verkeersveiligheid.
Reacties

Locatie


Ook interessant