raadzaal vlag DSC_0205.JPG

Gemeenteraad laat zich niet gijzelen door kleine minderheid


Het verzoek van drie kleine partijen om een extra raadsvergadering te houden, heeft weinig kans van slagen. Onderwerp zouden de neveninkomsten van burgemeester Spies moeten zijn. Er lijkt echter wel een onderzoek op stapel te staan naar de integriteit van gemeenteraadsleden.

Er lijkt geen meerderheid binnen de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn te zijn voor een herhaling van zetten, anders zouden meer fracties een handtekening hebben gezet onder een persverklaring van RGL, SP en Beter Alphen. In de persverklaring vragen de vier raadsleden om een extra raadsvergadering over neveninkomsten. Ten opzichte van de raad van 30 november zijn er echter domweg geen nieuwe feiten. Hierover vergaderden de fractievoorzitters op maandagavond 13 januari. De aanvragers hebben dit overleg geboycot.

Onderzoek
Wat echter wel mogelijk is, is een openbaar debat over of een onderzoek naar de integriteit van de raadsleden die vertrouwelijke stukken lekken en in de media met modder gooien naar andere bestuurders.
Een onderzoek naar de integriteit van de gemeenteraad door een gerenommeerd integriteitsbureau had ook voor het fractievoorzittersoverleg van maandagavond al de steun van een raadsmeerderheid. Overigens kan zonder het houden van een gemeenteraadsvergadering door de fractievoorzitters worden besloten om opdracht te geven voor zo’n onderzoek. Of zij dat ook daadwerkelijk doen, wordt binnenkort bekend.

Gedragscode
In de gedragscode van de gemeente Alphen aan den Rijn staat in punt 5.1 en 5.2 hoe omgegaan dient te worden met meningsuitingen. Hieronder letterlijk beide punten:
5.1 Een bestuurder onthoudt zich van beledigingen, laster, leugens en andere persoonlijk grievende uitspraken in woord en geschrift.
5.2 Een bestuurder tast de persoonlijke integriteit van een andere bestuurder niet aan zonder een gedegen onderbouwing.

Bestuurlijk gezien en op basis van normaal fatsoen is het modder gooien van de afgelopen periode raadsleden onwaardig. Verschillende raadsleden overwogen de afgelopen maand om aangifte te doen wegens het lekken van vertrouwelijke stukken, alsmede wegens laster en/of smaad.
Reacties


Ook interessant