Burgemeester Liesbeth Spies

Gemeenteraad stemt in met aanbeveling herbenoeming burgemeester Spies


De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op donderdag 3 september tijdens een extra raadsvergadering besloten Liesbeth Spies aan te bevelen voor herbenoeming tot burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Het besluit van de raad werd donderdagavond na de besloten vergadering bekend gemaakt door de voorzitter en de vice voorzitter van de vertrouwenscommissie: André de Jeu en Anouk Noordermeer.

De vertrouwenscommissie heeft beoordeeld of burgemeester Spies voldoet aan de destijds in de profielschets gestelde eisen. Dit oordeel is gebaseerd op diverse gesprekken die de commissieleden hebben gevoerd met elkaar, met diverse betrokkenen en met mevrouw Spies zelf.

De resultaten van al die gesprekken zijn  aan de raad voorgelegd en hebben uiteindelijk geleid tot deze aanbeveling. Hoe de verschillende partijen of raadsleden hebben gestemd, blijft geheim.

Liesbeth Spies is het boegbeeld van onze gemeente en is een burgemeester van alle inwoners: zichtbaar en aanspreekbaar. Ze weet Alphen aan den Rijn door haar grote netwerk goed op de kaart te zetten. Daarbij heeft ze voldoende zelfreflectie, luistert naar adviezen en durft zich kwetsbaar op te stellen.

De gemeenteraad feliciteert Liesbeth Spies van harte met deze aanbeveling: in een tweede ambtstermijn kan zij de ingezette lijn op belangrijke dossiers samen met het gemeentebestuur verder uitwerken hetgeen bijdraagt aan de bestuurlijke continuïteit van de gemeente.

De aanbeveling wordt nu verzonden aan de commissaris van de Koning, die op zijn beurt de aanbeveling aanbiedt aan de Minister van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. De herbenoeming gaat in op 15 december 2020 en is voor een periode van 6 jaar. 
Reacties


Ook interessant