Herontwikkeling locatie Salvatorikerk

Herontwikkeling Alphense locatie Salvatorikerk


De ontwikkelaars Bogor Projectontwikkeling en GREEN Real Estate hebben overeenstemming bereikt met omwonenden en de gemeente over de herontwikkeling van de Salvatorikerk en het uitvaartcentrum gelegen aan de Ambonstraat en Willem de Zwijgerstraat.

Op deze locatie komen 27 zorgappartementen voor Martha Flora en 35 koopappartementen. 

Een betrokken omgeving

In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend door 25 medebewoners. Tijdens een gesprek met ontwikkelaars, gemeente en de indieners van de zienswijzen zijn partijen het eens geworden. Er is tegemoet gekomen aan de wensen van de indieners bijvoorbeeld over aanvullend groen en het behoud van de kastanjeboom en cultuurhistorische waarde. De ontwikkelaar informeert de omwonenden over de bouwwerkzaamheden. Omwonenden worden ook bij het bouwproces betrokken en kunnen meebeslissen over onderwerpen zoals bijvoorbeeld de materiaalkeuze van het balkon.

Foto: een impressie van Kolpa Architecten. De materialisering van de balkonafscherming wordt nog nader afgestemd.
Reacties


Ook interessant