boomfeestdag

Ieder kind ambassadeur van de bomen in zijn wijk


Bomen geven energie. Dat wordt het thema van de Nationale Viering van de Nationale Boomfeestdag die op 18 maart 2020 in Alphen aan den Rijn gevierd gaat worden.

Ruim 8.000 mensen stemden via de website van AD en ruim 35% koos voor 'Bomen geven energie'. Wethouder Gert-Jan Schotanus: “Een mooie aansprekend thema! Op de Boomfeestdag komt alles samen; we planten bomen met jongeren, werken samen aan het klimaat en we maken daar een feest van.”
De gemeente wil op vele plekken en manieren de Boomfeestdag vieren. Schotanus: “Het moet een feest worden door en voor ieder kind in de gemeente. Het programma wordt komende zomer bedacht maar sowieso wil ik dat elk kind straks ambassadeur is van de bomen in zijn of haar wijk.”

Eén locatie voor de festiviteiten is al bekend: Zegersloot Noord. Het gebied in Zegersloot Noord is hard aan onderhoud toe, zowel voor de natuur als voor de gebruikers. Het is her en der flink verruigt, er heerst essentaksterfte, de toegankelijkheid laat te wensen over etc. Op dit moment zijn ecologen en landschapsarchitecten aan de slag met een inrichtingsschets, inventarisatie van de natuurwaarden en recreatiemogelijkheden etc. Daaruit volgt na de zomer een plan. Eén van de eerste ideeën is om te werken met themabosjes, zoals een speelbos, een eetbaar bos met bijvoorbeeld veel fruitbomen, een tiny forest, een bos voor bijen en natuurlijk een klimaatbos.

De Boomfeestdag in Alphen aan den Rijn wordt gecombineerd met een KinderKlimaattop. De bedoeling is dat kinderen in gesprek gaan met belangrijke mensen, zowel landelijk als lokaal, die zich bezighouden met het klimaat. Schotanus: “Ik hoop dat hiermee nieuwe ideeën op tafel komen en dat grote én kleine mensen van elkaar leren. Dat past ook bij onze wens als gemeente om onze inwoners meer zeggenschap te geven in datgene wat er vanuit de gemeente gebeurt.”
Op de Boomfeestdag wordt nauw samengewerkt met de scholen van de gemeente. Bedrijven die het leuk vinden om hier een bijdrage aan te leveren zijn ook van harte welkom. Iedereen met vragen of ideeën kan zich al aanmelden via boomfeestdag@alphenaandenrijn.nl
Reacties


Ook interessant