Groenendijk - DOEN!

Iedereen voelt zich hier thuis


Groenendijk is een klein dorp met bijna 300 woningen. Tegelijkertijd is het de snelst groeiende kern binnen de gemeentegrenzen. Die aanwas komt voornamelijk door nieuwbouwprojecten, waardoor het inwonersaantal in de komende jaren bijna verdubbelt. Om die nieuwe dorpsgenoten welkom te heten, hebben Groenendijkers een speciale werkgroep gevormd. 

Geboren en getogen

Jan Wesselingh en Michaela de Jong zijn geboren en getogen in Groenendijk. Vanuit hun betrokkenheid bij het dorp nemen zij deel aan de werkgroep. Jan: “We zijn zuinig op het dorpse karakter van Groenendijk. Bewoners kennen elkaar en er heerst nog echt een gemeenschapsgevoel. Regelmatig vinden hier drukbezochte activiteiten plaats, zoals de Sinterklaasviering, Sint Maarten, de maandelijkse koffieochtend, de Leiden Marathon, spelletjes- of discoavonden en diverse optredens. Omdat we die dorpse identiteit zo waardevol vinden, willen we graag in een vroeg stadium kennismaken met de nieuwe bewoners. Het zou zo jammer zijn als er straks allemaal eilandjes ontstaan.”

Samen brainstormen

De intentie was helder, maar hoe daar nu concreet handen en voeten aan te geven? Die vraag legde de werkgroep voor aan een ‘integratiecoach’ van de gemeente. Michaela: “Samen met haar zijn we eerst gaan brainstormen over de kracht van ons dorp. Onze missie is dat iedereen zich hier thuis mag voelen, zonder dat we daarin belerend zijn. Sommige mensen hebben misschien geen behoefte aan meer binding met het dorp. Anderen die dit wél leuk vinden, nodigen we graag uit om mee te doen.”

Leuke gesprekken

De nieuwbouw op het Averyterrein levert straks de meeste nieuwe inwoners op, maar de werkgroep is alvast aan de slag gegaan met de belangstellenden voor het project Groenestein. “We waren met folders aanwezig op de informatieavond van Habeko Wonen en de projectontwikkelaar. Dan ontstaan meteen al leuke gesprekken. We hebben veel initiatieven en bedrijvigheid in het dorp, maar als je dat niet weet, kan het lang duren voordat je er zelf achter komt. En andersom geldt dat ook: nieuwe inwoners hebben vast kwaliteiten in huis die zij graag met hun dorpsgenoten delen.”
Jan besluit: “We hopen gewoon dat mensen zich ervan bewust worden dat zij straks niet alleen in een huis met een sloep wonen, maar ook in een dorp met buren.”

Dit artikel leest u ook in het blad DOEN!, een uitgave van Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Tekst: Esther Daniels

Fotografie: Hans Doderer

 
Reacties


Ook interessant