Informatie over afvalscheiding in gemeentehuis

Informatie over afvalscheiding in gemeentehuis


Donderdag 16 mei is er een informatiemarkt over het grondstoffenbeleid in Alphen aan den Rijn. De politieke partijen worden bijgepraat over het beleid, over ontwikkelingen in de toekomst, over afvalverzameling in Nederland en over het diftar-systeem in Bodegraven-Reeuwijk.

Dat er ook voorlichting wordt gegeven over het diftar-systeem is een aantal politici en inwoners in het verkeerde keelgat geschoten. Diftar is na veel protesten vanuit de inwoners door de Alphense gemeenteraad afgewezen. Nu er vanuit de buurgemeente iets over wordt verteld, laaien deze protesten direct weer op.

Indertijd is de afvalpas ingevoerd zonder het diftar-systeem. Dit had te maken met de plannen in 2016 van wethouder Tseard Hoekstra (VVD). De gemeenteraad was het niet eens met de invoering van diftar (betalen per zak afval) en dit ging dan ook niet door. De protesten kwamen ook uit de eigen gelederen. Het compromis uit 2017 is de invoering van de afvalpas, zodat bedrijven en niet-inwoners geen gebruik kunnen maken van de ondergrondse containers. Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 werd gemeld dat diftar van tafel is, wel zou worden onderzocht hoe restafval beter verwerkt kan worden en of nascheiding een mogelijkheid is.

De openbare informatiemarkt is donderdag 16 mei vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn aan het Stadhuisplein.
Reacties


Ook interessant