Inloopavond Inloopbijeenkomst vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet

Inloopbijeenkomst vaarverbinding Rotte-Rijn-Vliet


Op 15 november is een inloopbijeenkomst bij voetbalvereniging DSO over het onderzoek naar een vaarverbinding tussen de Rotte, Rijn en Vliet.

Tijdens de avond kunnen belangstellenden tussen 19.00 en 20.30 uur de eindconclusies van het onderzoeksrapport inzien en vragen stellen.

Eerder die dag, om 15.30 uur, ontvangt gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland uit handen van wethouder Robin Paalvast (Zoetermeer) het eindrapport. De colleges, raden en achterbannen van de deelnemende partijen behandelen het rapport tijdens hun eigen bestuurlijke overlegmomenten begin 2018. Of er een vervolg komt op dit onderzoek en op welke wijze, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel wordt aan Provincie Zuid-Holland en de deelnemende gemeenten gevraagd de conclusie van het eindrapport te gebruiken bij het opstellen van de provinciale en lokale omgevingsvisies.

Conclusie rapport

Het onderzoeksrapport dat aan Han Weber wordt aangeboden, geeft inzicht in de kansen voor gebiedsontwikkeling. Dit verschilt ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht, namelijk het verbinden van de Rotte, Oude Rijn en Vliet. In het rapport staan drie scenario’s die met belanghebbenden zijn bedacht, inclusief toelichting en financiële onderbouwing. Verder gaat het rapport in op quick wins en kansen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

De diverse scenario’s in het rapport dienen als toekomstbeeld. Op dit moment blijken de scenario’s nog niet rendabel te zijn. Er zijn echter enkele trends en ontwikkelingen waarvan nu nog onduidelijk is wat die het gebied opleveren. Maar deze zouden er in de toekomst voor kunnen zorgen dat de scenario’s toch weer worden opgepakt en verder uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen die op ons afkomen op het gebied van klimaatverandering, waterberging, grotere behoefte aan recreatieve mogelijkheden en de behoefte aan woningen. Om ruimte te geven aan die ontwikkelingen kan  het verbinden van de Rotte aan de Oude Rijn en de Vliet een mogelijkheid zijn.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.