Klimaatakkoord: Alphen aan den Rijn al goed op weg

Klimaatakkoord: Alphen aan den Rijn al goed op weg


"Wie eerder aan de wedstrijd begint, heeft een grotere kans om te winnen." Dat zei minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) bij de presentatie van de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Ook in Alphen aan den Rijn wordt al hard aan de duurzaamheidsdoelstellingen gewerkt.

Terugdringen broeikasgassen

Met het Klimaatakkoord laat Nederland zien de uitstoot van broeikasgassen sterk terug te willen dringen. Dit is belangrijk om onze leefomgeving gezond en leefbaar te houden voor onszelf, en natuurlijk voor toekomstige generaties. “Het Klimaatakkoord sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen waar wij als gemeente aan werken. Ik ben blij dat er afspraken komen tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, want we kunnen dit doel alleen behalen als iedereen zijn steentje bijdraagt”, aldus wethouder Leo Maat.

Het document dat afgelopen dinsdag gepresenteerd is, is een akkoord op hoofdlijnen. Het definitieve akkoord waarin concrete afspraken en financiële gevolgen staan, volgt pas aan het eind van dit jaar. Pas dan hebben we inzicht in de gevolgen die het akkoord voor onze gemeente en inwoners gaat hebben.

Actieprogramma Duurzaamheid

Ondertussen zitten wij niet stil. Gemeente Alphen aan den Rijn is al volop bezig met de uitvoering van het Actieprogramma Duurzaamheid. Daarin wordt in zeven thema’s gewerkt aan verduurzaming van de samenleving (energie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, duurzaam ondernemen, scholen en verenigingen, klimaatadaptatie en groen, en gemeentelijke organisatie).  In het uitvoeringsprogramma Groene stad met Lef geeft het college de komende vier jaar ook een extra impuls aan duurzaamheid en klimaat. Daarnaast zijn we van start gegaan met de transitiearena met de samenleving.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.