Schets woningbouw

Landschap centraal bij nieuwe woningbouwlocaties


Alphen aan den Rijn wil graag een intense stad zijn met vitale dorpen in een waardevol landschap.

Dit college heeft flink geïnvesteerd in allerlei voorzieningen voor haar inwoners maar wil ook graag dat er voldoende woningen zijn voor huidige en toekomstige inwoners.

“Alphen aan den Rijn ligt in een waardevol landschap midden in het Groene Hart en centraal in de Randstad. Op een aantal plekken rondom Alphen aan den Rijn is woningbouw mogelijk. Het college wil dat nieuwe woningbouwlocaties aan de randen van de stad maximaal in balans zijn met het landschap en het water. Een goede samenhang daartussen biedt ook een oplossing voor bodemdaling, wateropgaven en voor betere (recreatieve) aansluitingen tussen de stad en het Groene Hart ,” aldus wethouder Gerard van As.

De jaarlijkse woningbehoefte van de huidige inwoners voor de stad Alphen aan den Rijn is ruim 360 woningen. Op dit moment kennen we een instroom van ca. 100 huishoudens per jaar. In de periode 2016-2026 groeit de woningbehoefte met ruim 4.100 woningen. Tot 2026 realiseert Alphen naar verwachting maximaal 3.600 woningen. Rekening houdend met planuitval en vertraging is de reëele verwachting 2.500 woningen. Er ontstaat een tekort van 1.600 woningen. Met een tekort aan locaties om de woningbehoefte op te vangen komt betaalbaar wonen steeds meer onder druk te staan.  

Bekijk onderstaande vlog van Gijs van den Boomen, directeur van Kuiper Compagnons, het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar onze woningbouwopgave.
Reacties


Ook interessant