Park College in Alphen aan den Rijn

Meer plek voor onderwijs kwetsbare kinderen


Het college stelt €1.350.000 beschikbaar aan Horizon voor het herstellen van de schade aan het Park College in Alphen aan den Rijn, die veroorzaakt is door de brand in november 2018.

Door het beschikbare geld kan de school nog voor de start van het nieuwe schooljaar hersteld worden. De kwetsbare kinderen die onderwijs volgen op het Park College zijn gebaat bij duidelijkheid en snel herstel van de school en niet bij lange reistijden naar overige scholen en tijdelijke oplossingen.
“Al met al hebben we van flinke pech namelijk een brand, een mooie win-win situatie kunnen creëren zodat er straks meer onderwijsplekken zijn voor kwetsbare kinderen en waardoor lange reizen van leerlingen in de taxi niet meer nodig zijn,” aldus wethouder Han de Jager. 

Twee extra lokalen

Naast herstellen van de brandschade kan door het extra geld de school ook uitgebreid worden met twee lokalen. Hierdoor kan een deel van het pand worden ingezet voor leerlingen met een internaliserende/autistische problematiek. Hiermee helpt Alphen aan den Rijn bij het organiseren van meer thuisnabij onderwijs voor leerlingen met autisme. Bovendien worden taxikosten voor leerlingenvervoer bespaard omdat leerlingen niet hoeven te reizen naar andere geschikte scholen buiten de regio.

Het pand van het Park College is van het schoolbestuur van Horizon. Het is verzekerd voor inventaris en opstal bij de gemeente zoals ook verplicht is volgens de wet- en regelgeving. De gemeente heeft de plicht om te voorzien in voldoende en adequate huisvesting voor zowel de tijdelijke als definitieve situatie. Het is van belang om de leerlingen en docenten die momenteel in zeer beperkende omstandigheden onderwijs krijgen en verzorgen, weer snel van een goede school te voorzien.
Reacties


Ook interessant