2013_06_06--11_29_10-5q022876Alphen-BurgVisserpark.jpg

Museum RockArt niet naar Oude Raadhuis Alphen aan den Rijn


De verhuizing van Museum RockArt van Hoek van Holland naar Alphen aan de Rijn is geen haalbare kaart. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat hiervoor grote financiële investeringen nodig zijn. Door de coronacrisis zijn er onzekerheden over de bezoekersaantallen en zijn de risico’s te groot om het project voort te zetten. Beide partijen betreuren het dat zij deze conclusie moeten trekken.

De afgelopen maanden is er door een werkgroep van de Gemeente Alphen aan den Rijn en vertegenwoordigers van Museum RockArt, samen met adviesbureau Winkelman en Van Hessen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Dit om de mogelijkheden te onderzoeken het museum onder te brengen in het oude raadhuis in Alphen aan den Rijn. Dit onderzoekstraject is door zowel de gemeente als door RockArt met veel enthousiasme en in goede harmonie doorlopen. De eindconclusie is dat de realisatie van het museum alleen mogelijk is met forse investeringen van beide partijen.

De kosten voor aanpassing van het oude Raadhuis, een rijksmonument, zijn hoog. Daarnaast blijven er onzekerheden over de te verwachten bezoekersaantallen en horeca inkomsten. De coronacrisis zorgt nog voor extra onzekerheid. Dat houdt in dat de vooruitzichten dusdanig onzeker zijn dat er op termijn te weinig zicht is op een rendabele exploitatie. Voor beide partijen zijn de risico’s te groot om een volgende stap te kunnen zetten. Zowel wethouder Erik van Zuylen als RockArt directeur Jaap Schut betreuren het dat ze deze conclusie hebben moeten trekken, maar kijken terug op een positieve samenwerking in de afgelopen periode.
Reacties


Ook interessant