2017_05_31--11_18_08-gx755937.jpg

Nieuwbouw Ashram college op huidige locatie


Door de stijgende bouwkosten en prognose over de teruglopende leerlingenaantallen van alle Alphense middelbare scholen gezamenlijk hebben de schoolbesturen en het college samen besloten dat het Ashram College nieuwbouw zal realiseren op de huidige locatie van het Ashram College in plaats van nieuwbouw op locatie De Bijlen.

De scholen onderzochten of het Masterplan Voorgezet Onderwijs zoals in 2017 vastgesteld is door de raad, uitgevoerd kan worden met ongeveer 3.000 minder m2 ruimte.

De aanpassingen van het Masterplan hebben geen gevolgen voor het Scala College.

Het Scala College kampt wel met ruimtekort specifiek op de locatie Sacharovlaan. Onderzocht wordt of de locatie Sacharovlaan kan worden afgestoten door een groter bouwvolume te realiseren op de nieuwbouwlocatie Halverwege/Henry Dunantweg. Nu er geen nieuwbouw van het Ashram College komt aan De Bijlen vervalt de urgentie tot sloop van de huidige locatie van Max. Het college gaat met Max in gesprek wat dit voor hen betekent. 

“We hebben samen met de schoolbesturen goed geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar door de flexibele en pro-actieve houding van de scholen hebben we een mooi aangepast plan gemaakt dat zelfs beter aansluit op het aantal plekken dat we nodig hebben voor voortgezet onderwijs,” aldus wethouder Han de Jager.
Reacties


Ook interessant