Nieuwe aanpak tegen Japanse Duizendknoop

Nieuwe aanpak tegen Japanse Duizendknoop


Gemeente Alphen aan den Rijn start een proef met een nieuwe bestrijdingsmethode voor Japanse duizendknoop. Het gaat om een elektrische onkruidbestrijder die heel gericht onkruid aanpakt.

Deze methode wordt op  verschillende locaties getest. De proef langs het fietspad achter voetbalvereniging ARC (parallel aan de Westkanaalweg, t.h.v. het trainingsveld) vond woensdag 16 oktober plaats en wordt in het voorjaar herhaald.

Gerichte bestrijding

Met een lans wordt stroom gezet op de stengel van de plant. Het ‘kookt’ de plant van binnen uit tot in de wortel dood, waardoor er geen risico op schade is aan het omliggende bodemleven en de bodemstructuur.
Inmiddels zijn dit jaar al een aantal gemeenten en waterschappen aan de slag gegaan met deze machine. De methode is echter nieuw en er zijn nog weinig resultaten bekend.

De Japanse duizendknoop wordt nu bestreden door de plant met zoveel mogelijk wortels te verwijderen. De hergroei van achtergebleven wortels wordt vervolgens met enige regelmaat opnieuw verwijderd. De hergroei neemt op alle bestrijdingslocaties steeds verder af, er zijn zelfs enkele locaties waar (vrijwel) geen hergroei meer plaatsvindt. Om de hergroei verder te bestrijden start de gemeente nu met deze proef met elektrisch bestrijden.

Hardnekkige woekeraar maakt veel schade

De Japanse duizendknoop is een diep wortelende plant die zich zeer snel uitbreidt. De plant overwoekert andere planten en de wortels zorgen voor grote schade aan ondergrondse kabels, rioolbuizen en funderingen, maar ook aan gebouwen en wegen. De Japanse duizendknoop is een echte woekeraar. Bovendien laat hij nauwelijks ruimte over voor andere planten en wordt hiermee de biodiversiteit in het nauw gedreven. 
Inmiddels is het voor vele gemeenten en bedrijven de vraag hoe deze plantensoort op een vakkundige wijze kan worden verwijderd.

Meer informatie over hoe u de duizendknoop herkent en wat u zelf kunt doen: https://www.allesinalphen.nl/nieuws/in-actie-tegen-de-japanse-duizendknoop.html




Reacties


Ook interessant