Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning

Nieuwe contracten voor huishoudelijke ondersteuning


Vanaf 29 januari 2018 werken wij met de volgende huishoudelijke ondersteuning aanbieders: Alea Care, Alfa en Zorg, Axxicom Thuishulp, Groenoord Zorgt, Privazorg WMO beheer, Stichting Allcura, Stichting Wijdezorg, Stichting Activite, Stichting INIS, Thuiszorg Matilda Nederland, Tzorg en Vierstroom Hulp Thuis.

Huishoudelijke ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning  wordt geregeld door de gemeente. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft nieuwe contracten gesloten met huidige en nieuwe thuiszorgaanbieders. De huidige contracten liepen af.

Persoonlijke aandacht

De gemeente vindt dat de inwoner zo goed mogelijk ondersteund moet worden. Wij denken mee met de persoonlijke situatie van de inwoner en zoeken naar de beste oplossing. Daarom hebben wij met deze organisaties afspraken gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening.

Van belang is dat er gekeken wordt naar de gehele situatie rondom de inwoner en dat wordt samengewerkt met de verschillende organisaties en mantelzorgers die ook betrokken zijn bij de klant.

Keuzevrijheid klant

Tot en met 28 januari 2018 kunnen inwoners bij hun huidige thuiszorgaanbieder blijven en verandert er niets. Voor de huishoudelijke ondersteuning vanaf 29 januari 2018 kiest de inwoner zelf een thuiszorgaanbieder. Dit kan de huidige thuiszorgaanbieder zijn, maar de inwoner kan ook kiezen voor een andere aanbieder.

Klanttevredenheidsonderzoek

Om de kwaliteit van de dienstverlening te controleren voert Participe, in opdracht van de gemeente, regelmatig (klant)tevredenheidsonderzoeken uit. Dit doet zij door bij een aantal klanten langs te komen en in gesprek te gaan over de huishoudelijke ondersteuning. Participe wil dan graag weten of de thuiszorgaanbieder (de hulp en de organisatie daarachter) vriendelijk en toegankelijk is, of deze met hen meedenkt en bereikbaar is en zijn afspraken nakomt.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.