Schetsontwerp van de nieuw accomodatie in Zwammerdam

Nieuwe multifunctionele accommodatie biedt kansen voor Zwammerdam


Gemeente Alphen aan den Rijn investeert in een multifunctionele accommodatie (MFA) in Zwammerdam.

De nieuwbouw van het dorpshuis wordt gecombineerd met de nieuwbouw van de Oranje Nassauschool tot één complex. Daarbij vinden er ook een gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het clubhuis van Voetbalvereniging Zwammerdam (VVZ) aan de Spoorlaan een nieuwe onderdak. Als de gemeenteraad met plannen instemt, kan het nieuwe gebouw vóór de zomer van 2020 in gebruik gekomen.
De gemeente streeft met de MFA een groot aantal maatschappelijke doelen na. “Het is een nieuw soort complex waarin allerlei verenigingen, organisaties en bedrijven samenwerken,” aldus wethouder Kees van Velzen, “zo wordt het breed gedragen, is het flexibel in gebruik en heeft het een diep geworteld maatschappelijk nut.” Door de inzet van het clubhuis van VVZ en de school voor een dorpshuisfuncties wordt de toekomstige MFA optimaal benut. Er ontstaat een cluster waarbij ook het sportveld van VVZ ingezet kan worden voor naschoolse opvang en basisschoolkinderen makkelijk van school naar gymnastiek en voetbaltraining kunnen.

Energieneutaal

De MFA in Zwammerdam wordt een modern en toekomstbestendig gebouw met aanzienlijk lagere kosten voor exploitatie. Er is zelfs een uitgesproken ambitie om een energieneutraal gebouw te realiseren. Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn wordt gevraagd om hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. De haalbaarheid van de energieneutrale ambitie hangt hiervan mede af.

Beheer en exploitatie

Het afgelopen jaar is intensief met alle betrokkenen van het dorp gesproken in twee dorpsconferenties. Bij die conferenties is goed geluisterd naar bezwaren en gezorgd voor een zo breed mogelijke consensus over de plannen. De gebruikers hebben aangegeven het liefst zelf eigenaar en beheerder te willen zijn van het dorpshuis. Ze zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. De gemeente gaat hiermee akkoord mits zij zelf een beheer- en exploitatieplan opstellen en een beheerorganisatie oprichten. De gemeente is bereid hen hierin te faciliteren door het beschikbaar stellen van een vergoeding, zodat ze tot een dergelijk plan en organisatie kunnen komen.

Vervolg

Op donderdag 2 november is er een raadscommissie over investeringsbudget en aanvullende investeringskredieten voor de multifunctionele accommodatie Zwammerdam.

Begin 2018 wordt het voorontwerp aan gebruikers, omwonenden en inwoners gepresenteerd.

Ook houden wij (gemeente en betrokken verenigingen er organisaties) u regelmatig op de hoogte door middel van de nieuwsbrief multifunctionele accommodatie Zwammerdam.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.