Nieuwe naam werkbedrijf: Rijnvicus – Werk is beste zorg voor mensen

Nieuwe naam werkbedrijf: Rijnvicus – Werk is beste zorg voor mensen


Vanaf 1 januari 2018 is er een nieuw werkbedrijf dat mensen ontwikkelt naar werk. Rijnvicus is de nieuwe naam van het werkbedrijf. Rijnvicus is een samenvoeging van de Sociale Werkplaatsvoorziening Alphen aan den Rijn (SWA), het Werkgeversservicepunt en het re-integratieteam van Gemeente Alphen aan den Rijn.  

De belangrijkste reden voor de oprichting van Rijnvicus is de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. Heroriëntatie op de uitvoeringsorganisatie was noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2018 is Rijnvicus  een organisatie met focus op werk. Er zijn circa 800 medewerkers werkzaam bij Rijnvicus.

Vanaf 1 januari 2018 voert Rijnvicus als verzelfstandigde afdeling van Gemeente Alphen aan den Rijn via dienstverleningsovereenkomsten de Participatiewet (voor het onderdeel werk) uit voor Gemeente Nieuwkoop en Kaag & Braassem.

Rijnvicus: Nieuwe wegen naar werk

Rijnvicus wil het ondernemers makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en medewerkers in een kansrijke positie te brengen in de richting van werk. Participeren, ontwikkelen van mensen staat bij Rijnvicus centraal. Het bieden van een opstap naar werk voor werkzoekenden die niet zo maar aan de slag kunnen. Ze ontwikkelen mensen in de richting van werk om onafhankelijk van de uitkering te worden en te blijven. Werkgevers kunnen een beroep op Rijnvicus doen om te helpen om deze mensen in te passen in hun bedrijf al dan niet met begeleiding. Daarnaast bieden ze passend werk voor mensen die een beschermde werkomgeving nodig hebben.

Rijnvicus: samenwerken met ondernemers

Rijnvicus gaat intensiever samenwerken met werkgevers. Ook gaat Rijnvicus bestaande werksoorten directer inzetten om inwoners een opstap te bieden. Het is de bedoeling inwoners die al langer werkzoekend zijn of de hoop op werk hebben opgegeven richting werk te helpen. Ze willen mogelijkheden benutten, loonkostensubsidie gebruiken en talenten van mensen zichtbaar te maken. Rijnvicus zal ook de taak om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen gaan vervullen. Hiervoor zal Rijnvicus op zoek gaan naar zogenaamde ‘banenafspraak-baan’ bij werkgevers.

Uitleg naam Rijnvicus

Vicus is veelzeggend voor Alphen aan den Rijn. Het staat voor een Romeinse legerplaats. Een vicus was in de Romeinse tijd een nederzetting met handwerkers en handelaren, een soort van handelsplaats. Daar kwamen veel mensen bijeen. Kortom een ontmoetingsplaats.
Het nieuwe werkbedrijf wil deze ontmoetingen ook bieden. Een ontmoeting van en tussen inwoners, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en andere partners. Ze richten zich op participeren, ontwikkelen, groeien en verbinden.
Het voorvoegsel Rijn staat voor het werkgebied van Rijnvicus: de Rijnstreek! Bestaande uit Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag & Braassem.

Logo

In het logo staan twee mensen die elkaar de helpende hand bieden. Dat is een prachtige metafoor die aanduidt dat de weg naar werk een kwestie is van elkaar versterken.
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.