eerst zout 2019

Oefenen of echt zout strooien?


Vanavond rijdt de strooiploeg als voorproef alle strooiroutes binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. 

Het kan gaan vriezen, dus misschien wordt het wel gelijk de eerste volledige ronde van dit seizoen! Gisteravond is al met twee wagens gestrooid op de koudste plekken binnen onze gemeente; op bruggen en viaducten.

Zo is de ploeg goed voorbereid als het echt nodig is. Er wordt zowel met de handstrooi- als de mechanische wagens (als het een oefening is, gebeurt dat zonder zout) gereden. Elk jaar worden voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen alle strooiroutes weer kritisch doorgenomen. Soms is het nodig de routes aan te passen, omdat bijvoorbeeld ons wegennet uitgebreid is. Brugdekken, op- en afritten en specifieke locaties, de zogenaamde koude plekken zijn locaties waar veelal de eerste acties plaatsvinden. Volledige acties betreffen ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroute van de hulpdiensten, hoofdfietsroutes en op plekken waar veel mensen samenkomen. Op eigen terreinen of delen van wijken wordt niet gestrooid. Voor een grafische weergave van de strooiroutes in onze gemeente, kunt u de digitale kaart met alle strooiroutes op hoofdwegen en fietspaden raadplegen.

Voorraad strooizout

De gemeente heeft aan de Hoorn in Alphen aan den Rijn een zoutbunker staan met een totale opslagcapaciteit van 600 ton (600.000 kilogram) wegenzout (steenzout). Op het decentrale opslagdepot op het ITC-terrein in Hazerswoude-Dorp staat een kleine zoutbunker waar ruim 100 ton wegenzout kan worden opgeslagen, deze opslag wordt alleen gebruikt tijdens curatieve acties. Bij de leverancier in Harlingen ligt nog eens een exclusief gereserveerde hoeveelheid wegenzout voor de gemeente Alphen aan den Rijn klaar van 800 ton. Dat betekent, dat er in totaal voor de komende winter dus ruim 1,4 miljoen kilogram wegenzout beschikbaar is. De ervaring leert dat dat ruim voldoende is voor ons wegennet.

Aantal strooiwagens van de gemeente

Er wordt gestrooid op 20 routes, overeenkomstig de richtlijnen van het Toekomstperspectief Gladheidbestrijding 2019-2028 op brugdekken, ontsluitingswegen, doorgaande wegen, busroutes, uitrukroutes hulpdiensten en hoofdfietsroutes. Daarnaast wordt er handmatig gestrooid op plekken waar veel mensen komen, zoals bij kerken, zorgcentra, winkelcentra, trappen, bruggetjes, etc.

Strooizout nodig?

Dit koopt u onder andere bij bouwmarkten en tuincentra. Gemeente Alphen aan den Rijn verstrekt geen gratis strooizout.
Reacties


Ook interessant