regenboogvlag

Onthulling symbool regenbooggemeente


Gewoon jezelf kunnen zijn en je veilig voelen in eigen buurt, stad of dorp, is voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI’s) personen nog niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom draagt de gemeente actief uit er voor haar LHBTI-inwoners te zijn met een symbool.

Regenbooggemeente

Gemeente Alphen aan den Rijn wil een gemeente zijn waar niet wordt gediscrimineerd, ook niet op basis van seksuele geaardheid of identiteit. Daarom is onze gemeente één van de 53 regenbooggemeenten die met de minister van onderwijs een intentieverklaring getekend hebben. Deze gemeenten geven aan zich actief in te zetten voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTI’s. Hoe we als Alphen aan den Rijn de LHBTI-ambities waar maken is vastgesteld in het plan van aanpak Regenbooggemeente Alphen aan den Rijn. Een van de acties uit dit plan is het realiseren van een zichtbaar symbool. Wat dit symbool voor onze gemeente is? Dat maakt de gemeente bekend op de internationale Coming Out Dag op 11 oktober.
Alphen Marketing zorgt ervoor dat de zendmast in Alphen aan den Rijn op Coming Out Dag gehuld wordt in de regenboogkleuren.

Onthulling symbool tijdens Coming Out Day

LHBTI’s uit de gemeente en degenen die naast hen willen staan tijdens Coming Out Dag, zijn van harte uitgenodigd voor de onthulling. Wethouder Han de jager: “Gemeente Alphen aan den Rijn wil een inclusieve gemeente zijn: daarom vind ik gelijke behandeling en acceptatie erg belangrijk. Iedereen heeft het recht erbij te kunnen horen.”
We starten op vrijdag 11 oktober om 11 uur met het hijsen van de Regenboogvlag langs de parkeerlus aan het Raoul Wallenbergplein in Alphen aan den Rijn. Gevolgd door de onthulling van een LHBTI-symbool door wethouder de Jager.
Reacties


Ook interessant