Vrijheid - DOEN!

Onze vrijheid vieren we samen


Bernadette Verhoef schreef jaren geleden het boek ‘Met Kerstmis zijn we vrij’. Haar zoektocht naar verhalen over de oorlog duurt tot op de dag van vandaag voort. Met een projectgroep van vier initiatiefnemers bedacht zij een plan voor de viering van 75 jaar vrijheid. Vervolgens haakten allerlei lokale organisaties en initiatieven daarop aan. 

Foto’s van vroeger

“Voor het honderdjarige bestaan van de Gemeente Alphen aan den Rijn hebben destijds alle plaatselijke historische verenigingen de handen ineengeslagen. Na afloop vonden we het moeilijk om elkaar los te laten, en toen zijn we gaan nadenken over de herdenking van 75 jaar vrijheid. Ons eerste idee was om grote reproducties van foto’s uit de oorlogsperiode langs de weg te plaatsen, op dezelfde locaties als waar de originele foto’s werden genomen. Daaraan willen we dan een lespakket koppelen, en ook een fietsroute die al die punten met elkaar verbindt.”

Programma in alle kernen

“Toen we dit idee aan het uitwerken waren, haakten andere mensen daarop aan. Toneelverenigingen en de balletacademie werken nu aan een theaterstuk, ‘Het wordt zomer’, waarin zeven lokale oorlogsverhalen centraal staan. Kees Visschedijk bewerkt deze tot een script. Bovendien organiseren wij in alle kernen een tentoonstelling over een thema dat met het betreffende dorp verbonden is. Met elkaar en met andere initiatieven, zoals ‘Vrij aan de Rijn’, bieden we zo een mooi programma waardoor dit belangrijke moment niet ongemerkt voorbij zal gaan.”

Verhalen onthouden ze wel

“Het is eigenlijk nog maar zo kort geleden, en toch is de Tweede Wereldoorlog al geschiedenis. Ik vind het belangrijk dat onze kinderen weten wat er destijds is gebeurd. De feitjes vergeten ze misschien, maar de verhalen onthouden ze wel. Daarmee proberen wij een beeld te geven van hoe het is om te leven met angst en ontberingen. Door dat tastbaar te maken, realiseer je je weer hoe kostbaar onze vrijheid is. Dat is uiteindelijk het doel waarachter al deze partijen in onze gemeente zich scharen. Zie wat er is, knoop het aan elkaar en voed het, dan komen de mooiste dingen tot stand.”

Dit artikel leest u ook in het blad DOEN!, een uitgave van Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Tekst: Esther Daniels

Fotografie: Hans Doderer
Reacties


Ook interessant