Romeinse scherven

Parapluplan Archeologie opgesteld


Overblijfselen van oude culturen zoals gebruiksvoorwerpen geven een kijkje in het leven van vorige generaties.

Daarmee levert archeologie een bijdrage aan het in kaart brengen van de geschiedenis en de bijzonder kenmerken van een gebied. 

Om archeologie beter in te passen in ruimtelijke ontwikkelingen, heeft Gemeente Alphen aan den Rijn het Parapluplan Archeologie opgesteld.

 

Er is in kaart gebracht op welke plekken in de gemeente er (naar verwachting) archeologische sporen gevonden kunnen worden. Het parapluplan geeft aan hoe met deze sporen en verwachtingen omgegaan moet worden bij bijvoorbeeld bouwprojecten. Door het onderwerp archeologie zo vroeg mogelijk bij het maken van ruimtelijke plannen te betrekken, voorkomen we dat sporen onnodig verdwijnen of dat er op te uitgebreide schaal archeologische opgravingen moeten plaatsvinden.
Reacties


Ook interessant