Parkeerbeleid geëvalueerd

Parkeerbeleid geëvalueerd


Sinds juni 2018 zijn diverse maatregelen getroffen om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen.

Onderdeel van deze maatregelen zijn het introduceren van een verhuisvergunning, digitale bezoekersregeling, mantelzorgvergunning en tariefswijzigingen. Inmiddels zijn de maatregelen geëvalueerd en uit de evaluatie blijkt dat deze werken. Wel is extra aandacht nodig voor de digitale bezoekersregeling, de gebruiksvriendelijkheid van de parkeerapp en de toenemende parkeerdruk in het centrum. Overigens blijkt uit landelijke cijfers dat de gemeente Alphen aan den Rijn qua parkeerkosten een van de goedkoopste 100.000+ gemeenten is.

Kostendekken maken parkeerexploitatie

Uit de jaarrekening die halverwege dit jaar wordt vastgesteld, zal blijken of de maatregelen toereikend zijn om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen. Nog niet alle maatregelen zijn doorgevoerd. Zo wordt nog dit jaar gestart met het inzetten van een scanauto. De verwachting is dat parkeerders daardoor beter gaan betalen. Ook wordt het mogelijk gemaakt om via mobiele apps in de parkeergarages te parkeren. Daarmee wordt de drempel voor mensen om te parkeren in garages verlaagd.

Verbeteringen

Er zijn het afgelopen half jaar veel vragen bij de gemeente binnengekomen over de app voor de digitale bezoekersregeling. Op korte termijn gaat ParkeerService (de organisatie die alle parkeerzaken regelt) verbeteringen doorvoeren om de gebruiksvriendelijkheid van de app te verhogen. Voor de langere termijn volgt een aanbesteding voor een nieuw digitaal systeem, waarbij ook een nieuwe gebruikvriendelijkere app wordt ingekocht. Daarnaast blijkt dat ouderen een doelgroep zijn die soms moeite hebben met nieuwe digitale middelen. Er zal een gesprek met de samenwerkende ouderenbonden plaatsvinden om gezamenlijk te kijken hoe de gemeente hier goed mee om kan gaan. Een andere conclusie is dat veel bewoners een steeds hogere parkeerdruk in het centrum ervaren. De gemeente gaat beleid ontwikkelen waarbij wordt gekeken naar parkeer regulerende maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan betaald parkeren in een groter gebied. Een andere maatregel kan zijn het parkeren in het centrum alleen mogelijk te maken met vergunningen, zodat het aantal auto’s per huishouden gereguleerd kan worden.

Input voor de evaluatie

Naast de cijfers van ParkeerService is gebruik gemaakt van de binnengekomen brieven, e-mails en telefoongesprekken van bewoners en vergunninghouders.

Het evaluatierapport
Reacties


Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.