Parkeren

Parkeren in het centrum, nu en in de toekomst


In het centrum van Alphen aan den Rijn zijn te weinig parkeerplekken voor het aantal bewoners. Daar krijgt de gemeente regelmatig meldingen over. In het centrum worden oude winkelpanden steeds vaker omgebouwd naar woningen. Dit juicht de gemeente toe. Er is grote behoefte aan extra woonruimte. Maar een woning heeft meer parkeerplaatsen nodig dan een winkel. Voor die extra parkeerplaatsen is in het centrum alleen geen ruimte. Hoe gaan we daar als gemeente mee om?

Dat vroeg wethouder Schotanus afgelopen donderdag aan de raadscommissie. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Gaan we voortaan alle bouwplannen afwijzen
  • Gaan we maatregelen nemen om te zorgen dat er minder mensen parkeren in het centrum
  • Gaan we meewerken aan de bouwplannen waardoor het parkeerprobleem nog groter wordt.

De raadscommissie heeft voorkeur uitgesproken voor punt 2. De komende tijd gaat de gemeente aan de inwoners van het centrum vragen hoe zij hier tegenaan kijken. Daarna komt de gemeente met een plan. Er zijn nu dus nog geen besluiten genomen. 

Parkeerdruk verlagen

Er zijn verschillende manieren om te zorgen dat er minder mensen parkeren in bestaande gebieden. Bijvoorbeeld door maximaal 1 parkeervergunning per woning uit te geven. Of de 2e en extra parkeervergunningen veel duurder maken. Er kan gewerkt gaan worden met een maximaal aantal vergunningen per buurt. En zo zijn er nog een aantal andere maatregelen te bedenken. Dit soort maatregelen hebben impact op de bewoners in het centrum. Aan de andere kant zijn maatregelen ook nodig zodat er parkeerruimte beschikbaar blijft juist voor die bewoners.

Parkeernormen in het centrum

Bij het beoordelen van nieuwbouw- of verbouwprojecten werkt de gemeente met parkeernormen. Daarin staat hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers aangelegd moeten worden bij een bouwplan. Het centrumgebied is ooit gebouwd met de parkeernormen die toen golden. Maar het autobezit is nu hoger dan toen werd aangenomen. De auto’s zijn ook groter geworden en nemen meer plaats in beslag.

Waarom meer parkeerplaatsen nodig

In het centrum worden voormalige winkelpanden steeds vaker omgebouwd naar woningen. Ook voormalige opslagruimten boven winkels. Voor die winkels zijn ooit parkeerplaatsen aangelegd. Maar bezoekers van winkels parkeren voornamelijk overdag, terwijl bewoners met name ’s avonds, ‘s nachts en in het weekend parkeren. Dus zijn er meer parkeerplaatsen nodig. Daar is alleen geen ruimte voor in het centrum.

Normen voor nieuwe projecten

De gemeente past ook de parkeernormen aan voor nieuwbouwprojecten of ontwikkelprojecten. Op een aantal onderdelen worden de parkeernormen aangepast. Sommige worden iets lager en sommige juist iets hoger. Er komen dan dus meer of minder parkeerplaatsen bij een nieuwe woning. Nogmaals, dat geldt bij nieuwe woningen. Als de normen verlaagd worden, halen we geen parkeerplaatsen weg bij bestaande woningen. En als de normen verhoogd worden, leggen we geen extra parkeerplaatsen aan.
Reacties


Ook interessant