Politieonderzoek naar bedreigingen binnen Alphense gemeenteraad


"Ik vertrouw er op dat geen van de betrokkenen de pers informeert, want dan is het prijs schieten voor de pers en zal de Gemeente Alphen ad Rijn in een kwaad daglicht komen te staan", aldus burgemeester Tjerk Bruinsma in een e-mail, die hij vandaag (13 au

Wat is er aan de hand?
Al het hele jaar zijn er perikelen rond de in het kader van de gemeentefusie nieuw benoemde griffier. Een griffier geeft samen met zijn afdeling ondersteuning aan de leden van de gemeenteraad. Met zijn komst is er het nodige veranderd en lang niet iedereen binnen de raad, maar ook op de afdeling, is tevreden over de situatie. 

Pauline Heijkoop (D66) is lid van werkgeverscommissie. Deze commissie heeft direct contact met de griffier en Heijkoop verdedigt als commissielid de griffier. Zij heeft al maandenlang ruzie met Wil Verschuur van Beter Alphen, die juist verklaard tegenstander is van de griffier. Overigens weten wij uit betrouwbare bronnen, dat Verschuur lang niet het enige raadslid is, dat ontevreden is. Daarnaast zijn volwassen medewerkers van de griffie spontaan in huilen uitgebarsten over de ernstig verstoorde arbeidsverhoudingen op hun afdeling. Feit is ook dat er een vele tienduizenden euro's kostend begeleidings- en beoordelingstraject in gang is gezet naar het functioneren van de griffier. 

Heftige ruzie in de gemeenteraad
Gedetailleerde informatie blijft echter achter gesloten deuren omdat het om persoonlijke zaken gaat volgens de één, omdat de waarheid niet boven tafel mag komen volgens de ander. Dit heeft geleid tot stevige ruzie tussen de raadsleden Heijkoop en Verschuur. Tijdens een vergadering van 16 juli is dat enigzins uit de hand gelopen. Harde woorden gingen over en weer en er viel een stoel om. Volgens aanwezige raadsleden van andere partijen was er echter absoluut geen sprake van een bedreiging.

Heijkoop denkt daar anders over en is, ondanks het feit dat de burgemeester haar daar van wilde weerhouden, toch naar de politie gestapt om aangifte te doen van bedreiging door Verschuur. Burgemeester Bruinsma heeft nog overleg gehad met de officier van Justitie om te bemiddelen in deze kwestie, maar tevergeefs. "De officier was daartoe bereid, maar de maandag daarop is de aangifte doorgezet door Pauline. Toen kon ik helaas ook niet meer (laten) bemiddelen. Overigens: het is Pauline haar goede recht om aangifte te doen, maar of het verstandig is in dit soort zaken betwijfel ik", zo schrijft Bruinsma aan de raad.

Raadsleden worden gehoord door politie
Inmiddels is de politie haar ondervragingen gestart en worden de raadsleden die getuige waren gehoord. In sommige gevallen moeten mensen naar Gouda komen en in andere gevallen komt de politie naar Alphen aan den Rijn voor nader onderzoek.  

We houden u op de hoogte. Zeker is wel dat de verhoudingen in de gemeenteraad zodanig ernstig zijn verstoord, dat het vrijwel onvermijdbaar is dat er koppen gaan rollen. 
Reacties

Locatie


Ook interessant