limes

Proefsleuvenonderzoek naar resten Limesweg


Op woensdag 12 september wordt de eerste proefsleuf in Alphen aan den Rijn gegraven. Dit wordt gedaan in Hazerswoude-Rijndijk tegen de grens van Zoeterwoude. Daarna volgen meerdere proefsleuven langs de Steekterweg. Aanleiding voor het graven van proefsleuven is de uitkomst van een vorig jaar gehouden booronderzoek, waar restanten van de Limesweg ontdekt zijn.

De Oude Rijn vormde vroeger de noordgrens van het Romeinse Rijk en ten zuiden ervan liep de zogenaamde Limesweg. Deze Limesweg is op sommige plekken nog in de bodem aanwezig. Vanwege het grote historische belang, is het Rijk voornemens om de Romeinse Rijksgrens (de Limesweg, maar ook wachttorens en forten langs de route) in Nederland voor te dragen voor Unesco werelderfgoed. Die Unesco-status is niet alleen een erkenning van de waarde van dit Romeinse erfgoed zijn, maar leidt ook tot een betere bescherming ervan. Het is belangrijk om te weten of de weg inderdaad aanwezig is, hoe diep deze ligt en hoe goed of slecht hij bewaard is gebleven. Om dit te bepalen is in 2017 een grootschalig booronderzoek uitgevoerd. De volgende stap is nu het proefsleuvenonderzoek. Er worden proefsleuven gegraven op meerdere percelen in Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Woerden.

Wethouder Kees van Velzen verwacht in oktober de eerste resultaten van het proefsleuvenonderzoek. ‘Naar verwachting is eind 2018 het eindrapport klaar. Op basis van de resultaten van het eindrapport wordt bekeken of de resten inderdaad goed genoeg bewaard zijn gebleven om ze voor te dragen voor Unesco werelderfgoed.’ De daadwerkelijke nominatie vindt plaats in 2020.

Bij het project zijn de gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, gemeente Woerden, Provincie Zuid-Holland, Provincie Utrecht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Nederlandse LimesSamenwerking, Omgevingsdienst Regio Utrecht en Omgevingsdienst Midden-Holland betrokken.
Reacties


Ook interessant

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.