Zonnepanelen

Regionale Energiestrategie Holland Rijnland


Volgens het Klimaatakkoord maken dertig regio’s in Nederland plannen voor het opwekken van duurzame energie. Gemeente Alphen aan den Rijn werkt hiervoor samen met twaalf andere gemeenten binnen de regio Holland Rijnland. 

Samen met Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude hebben we afgesproken dat we in 2050 een energieneutrale regio willen zijn. Dit betekent dat we veel energie moeten gaan besparen en de energie die we daarna nog nodig hebben, duurzaam gaan opwekken.  
In de Regionale Energie Strategie (kortweg RES) stellen we als eerste stap de doelen voor 2030 en bepalen we hoe en waar we met windturbines en zonnepanelen elektriciteit kunnen opwekken. Dat is niet eenvoudig. We wonen, werken en recreëren in één van de drukste regio’s van Nederland. De locaties waar duurzame opwek mogelijk of wenselijk zijn, zijn zeer beperkt. 

Kansenkaart

De afgelopen maanden hebben de regiogemeenten gezamenlijk onderzocht waar er ruimte is en wat er technisch mogelijk is. Dit is vastgelegd in een Concept-RES en vervolgens vertaald in een kansenkaart voor de regio Holland Rijnland met mogelijke gebieden voor wind- en zonne-energie. De gemeenten in Holland Rijnland vinden het belangrijk om het aantal windturbines en zonnepanelen dat we nodig hebben eerlijk te verdelen over de regio. Dat is echter een lastige opgave. In het voorstel dat de regio Holland Rijnland heeft uitgewerkt is sowieso gekozen voor het goed benutten van alle daken voor zonne-energie (die staan niet op de kansenkaart, maar tellen wel mee). Voor de inpassing van windturbines en zonnepanelen is gezocht naar mogelijke locaties langs bijvoorbeeld snelwegen, N-wegen en spoorwegen.

Samen in gesprek

Met deze kaart kiezen de regiogemeenten nog niet voor locaties waar bijvoorbeeld zonneweides moeten komen. De kaart laat gebieden zien waar mogelijk wind- en/of zonne-energie een plaats zou kunnen krijgen. Er is dus ruimte voor keuzes. In de komende maanden gaan wij als regiogemeenten inwoners en bedrijven vragen om online mee te denken en praten over de gebieden op deze kaart. Ook willen we weten of zij nog andere kansen zien. Daarom vragen we inwoners om mee te denken via een online enquête en gaan we in gesprek via drie regionale online bijeenkomsten waar inwoners en bedrijven zich voor kunnen aanmelden. 
Wat de exacte locaties voor energieopwekking worden, bepalen de gemeenten in de regio Holland Rijnland later in het proces. Hierbij betrekken we wederom inwoners en bedrijven. 

Lokale aanpak Alphen aan den Rijn

Als gemeente Alphen aan den Rijn vinden we het daarnaast belangrijk om ook op lokaal niveau al met onze inwoners en bedrijven in gesprek te gaan. Daarom kiezen wij ervoor om ook vanuit onze eigen gemeente een aantal online webinars te organiseren waarin we meer kunnen inzoomen op de lokale situatie. Meer informatie daarover volgt op een later tijdstip.

Voor meer informatie over de RES kunt u de FAQ bekijken op de website van de regio.

 

 
Reacties


Ook interessant