Renovatie schoolgebouwen

Renovatie schoolgebouwen


Een aantal schoolgebouwen in de gemeente Alphen aan den Rijn is toe aan renovatie of nieuwbouw.

Het gaat om Scope Scholengroep, het Ashram College en het Scala College. De schoolbesturen zijn met Gemeente Alphen aan den Rijn tot overeenstemming gekomen over de projectplannen en de financiering daarvan. De gemeenteraad beslist op 24 november definitief over het voorstel van het college.

Wat gaat er gebeuren?

Scope Scholengroep

  • Nieuwbouw en renovatie Groene Hart Lyceum/Topmavo op de bestaande onderwijslocatie aan de Tolstraat bestaande uit schoolgebouw, twee gymzalen en één sportzaal.
  • lVMBO Leerpark, nieuwbouw schoolgebouw en twee gymzalen op de bestaande onderwijslocatie aan de Prinses Beatrixlaan.

 Ashram College

  • Nieuwbouw schoolgebouw en drie gymzalen waarbij locatie De Bijlen voorrang heeft.

Voor de nieuwbouw van het Ashram College wordt de geschiktheid van de locatie De Bijlen onderzocht. Het onderzoek richt zich op ruimtelijke, verkeerskundige en landschappelijke inpassing. Omwonenden zijn daarover geïnformeerd.

 Scala College

  • Nieuwbouw en renovatie met voorrang aan de Henry Dunantweg/Halverwege en nieuwbouw van een sporthal ter vervanging van De Arena ook met voorrang op de bestaande onderwijslocatie aan de Henry Dunantweg/Halverwege.

Zorgplicht voor huisvesting

Gemeenten hebben een zorgplicht voor huisvesting van het onderwijs en zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van schoolgebouwen voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Met de plannen van nu zorgt Gemeente Alphen aan den Rijn voor moderne, eigentijdse scholen voor leerlingen en leerkrachten.

 
Reacties


Ook interessant