Rivierduinen zoekt koper voor Noorderkeerkring

Rivierduinen zoekt koper voor Noorderkeerkring


GGZ Rijnstreek heft haar complex Rivierduinen aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn op. Het is de bedoeling dat op deze locatie woningen worden gebouwd. De gemeente wil hier een aantal speciale voorwaarden aan verbinden.

Omdat er geen woonbestemming op Rivierduinen ligt, kan de gemeente voorwaarden opleggen om deze woonbestemming wel te krijgen. Daar is dan ook een plan voor gemaakt. Woningen op deze locatie moeten passen in de omgeving. Er moet netjes worden aangesloten aan de aangrenzende Euromarkt en de bouwstijl moet in de omliggende wijk passen. In totaal kunnen er ongeveer 160 woningen op deze inbreilocatie worden gebouwd.

Een aanvullende voorwaarde is dat ongeveer zestig woningen voor speciale doelgroepen worden gebouwd. Er is in de gemeente namelijk veel te weinig woonruimte voor bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van beschermd wonen, voor jongeren die vanuit de jeugdzorg uit een instelling komen en voor mensen in de crisisopvang.
Voorheen waren er veel verschillende woonvormen, zoals verzorgingshuizen en beschermd wonen-projecten, die er nu niet meer zijn.

Omdat deze zestig woningen verplicht in het plan moeten worden opgenomen, vervalt de eis voor 25 procent sociale woningbouw. Het is nu aan Rivierduinen om een koper te vinden die er een mooi project van gaat maken.
Reacties


Ook interessant