Voortgangsrapportage Duurzaamheid Alphen aan den Rijn.PNG

Samen goed op weg naar duurzaam Alphen aan den Rijn: vijf successen uit 2018


Onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, blijft onverminderd van kracht. We hebben mooie resultaten geboekt in 2018, maar we zijn er nog lang niet.

Steeds meer inwoners, organisaties en lokale bedrijven zijn zich ervan bewust dat we hard aan de slag moeten om klimaatverandering te beperken en ervoor te zorgen dat onze aarde leefbaar blijft voor volgende generaties. De gemeente wil de energie en het enthousiasme waarmee inwoners, organisaties en lokale bedrijven aan de slag gaan met duurzaamheid stimuleren. Met het Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020 zetten we er met concrete acties op in dat het maken van duurzame keuzes steeds makkelijker wordt voor u.

 We blikken terug op vijf successen uit 2018: 

1) Oprichting coöperatie Zon op Alphen  

Twee zonneparken met ruim 2.000 zonnepanelen worden gerealiseerd op het dak van Rijnvicus en bij Golfclub Zeegersloot. Door u aan te sluiten bij een dergelijke coöperatie kunt u ook zonnepanelen kopen en duurzaam investeren. U profiteert dan van een teruggave op uw energiebelasting en een deel van de opbrengst van de opgewekte stroom, ook als uw eigen dak niet geschikt is. 

2) Kennis- en Informatiecentrum Duurzaam Alphen gestart   

In de bibliotheek op het Aarplein kunt u nu terecht met al uw vragen en meer informatie over duurzame maatregelen die u kunt treffen. Het kennis- en informatiecentrum is er voor inwoners, ondernemers en organisaties in Alphen en biedt informatie en inspiratie om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Daarnaast brengt het centrum u in contact met anderen die al ervaring hebben opgedaan.

3) Energieadvies aan huis 

De basis is gelegd voor de start van energieadviseurs en energiecoaches. Energieadviseurs kunnen u tegen een gunstig tarief technisch advies geven over het treffen van duurzame maatregelen aan uw woning. Energiecoaches zijn middelbare scholieren of vrijwilligers die u vanaf 2019 gratis kunnen voorzien van allerlei handige tips en tricks, waarmee u energie (en geld) kunt besparen. 

4) Makkelijker en sneller duurzaam reizen 

In 2018 zijn openbaar vervoer-verbindingen uitgebreid, zodat reizen met de bus of trein makkelijker en sneller is geworden. Zowel binnen de gemeente, als naar Gouda en Schiphol. De elektrische TOM mobiel is geïntroduceerd: flexibel en duurzaam vervoer voor inwoners die minder goed ter been zijn. En met de campagne Tot Fiets! stimuleren we fietsgebruik.  

5) Stadslandbouwprojecten van start 

Samen met uw buurt een moestuin beginnen en eerlijk eten uit uw eigen stad of dorp? Beter voor de aarde en beter voor u. Met Eetbaar Alphen aan den Rijn denkt de gemeente met u mee en helpt u op weg. Bijvoorbeeld met het vinden van een locatie, hulp bij aanleg en praktische adviezen. 

Ook zetten we als gemeente in op het verduurzamen van onze eigen gebouwen en de bewustwording van de organisatie. We willen graag het goede voorbeeld geven. Met partners en andere gemeenten uit de regio gaan we de samenwerking aan, om de overgang naar duurzame energiebronnen te versnellen. We stimuleren verduurzaming van het bedrijfsleven door bedrijventerreinen duurzamer te maken, efficiënt en duurzaam vervoer te stimuleren en boeren te helpen de overstap te maken naar van duurzame energie.

Wethouder Maat: “We hebben weer mooie resultaten geboekt in 2018, dat geeft energie om door te werken aan de lange weg die nog voor ons ligt. Als gemeente willen we inwoners, ondernemers en verenigingen zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren waar we kunnen, om duurzame keuzes makkelijker te maken”.
Reacties


Ook interessant