staking tu.jpeg

Staking bij de Technische Unie in Alphen


Op donderdagmiddag 23 januari heeft een groep werknemers van verschillende technische groothandels gestaakt bij de Technische Unie (TU) in Alphen. De werknemers kwamen bij elkaar om te staken voor hogere salarissen.

De stakers kwamen op donderdag op twee plaatsen in het land bij elkaar om te staken, waaronder bij de TU in Alphen. Het betrof werknemers van technische groothandels uit Alkmaar en Strijen. Kitty Jong, vice-voorzitter van de FNV was ook aanwezig bij de manifestatie om een toespraak te houden. De werknemers van de TU in Alphen waren niet aanwezig bij de staking.

Er werd gestaakt voor hogere salarissen. De stakers zijn niet tevreden met de huidige gang van zaken. Zij hebben aangegeven pas te stoppen als er een akkoord wordt gesloten met de FNV over de salarissen voor de hele sector. Als de leden van de FNV vervolgens instemmen met dit voorstel, is er pas sprake van een nieuwe cao. Er wordt al twee werkweken gestaakt bij verschillende technische groothandels verspreid door het hele land om dit te bereiken.
Reacties


Ook interessant